Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

2021-04-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag är juriststudent och har en frågan om indirekt produktskydd inom patenträtt. Om man får patent för en metod, s.k förfarandepatent, kan alster eller produkter som tillverkas med hjälp av förfarandet också omfattas av förfarandepatentet (prop. 2003/04:55 s. 55 & SOU 2006:70 s. 76). Min fråga är om även produkter och alster som i sig själva inte skulle kunnat bli meddelade produktpatent enligt 1-1 d §§ patentlagen, exempelvis om ett datorprogram , kan omfattas av det indirekta produktskyddet och således ändå åtnjuta patentskydd genom ett meddelat metodpatent?
SVAR

Hej! Kul att du har hittat till oss på Lawline.

Vi som arbetar på Lawline hjälper dagligen såväl privatpersoner som företag med deras juridiska funderingar. Dessvärre besvarar vi inte skoluppgifter. Däremot kan du söka svar i vår databas, där vi sannolikt har besvarat frågor av liknande karaktär.

Lycka till med dina studier!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91289)