Svägerskas arvsrätt

2017-03-03 i Arvsordning
FRÅGA
den bortgågne har inga barn men hans bortgågnes fru har en syster är hon arvsberättigad
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Man delar upp arvsberättigade enligt den legala arvsordningen i tre olika grupper, även kallade arvsklasser. Den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn osv.) ingår i den första arvsklassen och är alltså de som ärver först, ÄB 2 kap. 1 §. Om det inte finns någon vid liv i den första arvsklassen går man vidare till att utreda om det finns några arvsberättigade i den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, alltså den avlidnes syskon och syskonbarn, ÄB 2 kap. 2 §. Om det inte heller finns någon arvsberättigad i den andra arvsklassen får man gå vidare till den tredje arvsklassen, som består av den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn, dvs. fastrar, farbröder, mostrar, morbröder, ÄB 2 kap. 3 §. Inga andra än de uppräknade är arvsberättigade, vilket utesluter arvsrätt för kusiner, ÄB 2 kap. 4 §.

Jag tolkar omständigheterna i ditt fall som att den avlidne mannens maka, som även hon är avliden, har en syster vid liv och att frågan avser huruvida denna syster har rätt till arv från mannen.

Eftersom att den avlidne mannen i ditt fall inte verkar ha några avkomlingar så finns det inga arvsberättigade i den första arvsklassen. Det framgår inte av din fråga om den avlidne har någon annan arvsberättigad vid liv, så för att ta reda på vem arvet kommer att tilldelas krävs att man utreder om det finns arvingar i den andra eller tredje arvsklassen, se ovan. Om det skulle vara så att den avlidne varken har föräldrar, syskon, syskonbarn, mor- eller farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar eller farbröder, så finns inga berättigade arvingar. Enligt den legala arvsordningen har nämligen endast de tre arvsklasserna, som jag beskrivit ovan, rätt till arv. Om det inte finns någon arvinge vid liv och inget testamente har skrivits så tillfaller arvet den allmänna arvsfonden, ÄB 5 kap. 1 §.

Detta innebär att systern till den avlidne mannens maka inte ärver mannen utan hon får endast ta del av sin systers arv, med förutsättning att den avlidne systern inte har några avkomlingar vid liv samt att inte båda föräldrarna är vid liv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1553)
2021-01-27 Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption

Alla besvarade frågor (88531)