Surrogat till enskild egendom

2015-03-28 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min dåvarande make upprättade ett äktenskapsförord två år efter att vi gift oss. Det gällde en fastighet, en stuga, som han ärvt tillsammans med sitt syskon. Denna skulle vara hans enskilda egendom och jag skulle inte äga giftorätt i denna. Senare löste hans syskon ut honom, han sålde alltså sin del under vårt äktenskap. Under vårt äktenskap köpte vi en annan fastighet och förutom att låna till köpet, använde vi hans pengar från stugförsäljningen. Nu är vårt äktenskap över och han ska lösa ut mig från den gemensamma fastigheten. Han menar att vi nu skall ta hänsyn till äktenskapsförordet och justera ned det han skall betala mig. Stämmer detta och vid vilken tidpunkt skall värdet av stugan bestämmas?
SVAR

Hej, och tack för din fråga! Värdering av egendom ska göras så nära inpå bodelningen som möjligt. Det anses att dagen då boet är utrett, klarlagt, ska ligga till grund för värderingen.
Vad som utgör enskild egendom anges uttömmande i Äktenskapsbalken 7 kap 2 §. Där anges att enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Det anges också i punkt 6 att vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Genom denna punkt anges att även surrogat för egendom som varit enskild är att anse som enskild. Ifall enskild egendom används för att förvärva annan egendom blir även den enskild egendom. Beroende på hur mycket pengar som kommer ifrån stugförsäljningen, samt beroende av ifall några pengar som utgjorde giftorättsgods användes och hur mycket pengar som du betalade vid förvärvet kan hela eller en del av fastigheten komma att utgöra hans enskilda egendom.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2585)
2020-08-10 Enskild egendom, samägande och bodelning
2020-08-09 Skall vid bodelning värden för hobbyverksamhet undantas bodelning?
2020-08-09 Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?

Alla besvarade frågor (82698)