Surrogat - NJA 1995 s 577

2017-08-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag är gift sedan 2000 och vi har tre gemensamma barn. Min man har två barn sedan tidigare äktenskap. 2001 köpte jag en bostadsrätt billigt av mina föräldrar som vi skrev äktenskapsförord på som enskild egendom till mig. 2004 sålde jag denna lägenhet (med stor vinst) och för pengarna köpte vi en större bostadsrätt i samma förening. Både jag och min man står som köpare och vi står båda på lånet.Kan jag hävda att denna nya bostadsrätt är min enskilda egendom? Kan man tillämpa att den enskilda egendomen har ersatts av en annan egendom som också är enskild?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Tillämplig lag - äktenskapsbalken
För att besvara frågan skall äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpas. I balken regleras bestämmelser om samlevnad i äktenskap, 1 ÄktB.

2. Bodelning
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behöver dock inte ske om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken, 9 kap. 1 ÄktB.

3. Giftorättsgods - enskild egendom – aktuella fallet
I bodelning ska giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 ÄktB. De grunder på vilka egendom kan vara enskild framgår i 7 kap. 2 §. I första punkten framgår att enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.

3.1 Surrogat - NJA 1995 s 577
I aktuella målet har annan egendom trätt i den enskilda egendomens ställe. Lägenheten som var enskild enligt ett äktenskapsförord såldes och en större lägenhet köptes. I 7 kap. 2 § p. 6 framgår att det som träder i stället för (surrogat) enskild egendom behåller egenskapen av enskild egendom om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

När ni köpte nya lägenheten förstår jag som att ni blev ägare till hälften var av den nya lägenheten och att en del av köpet finansierades med de medel som utgjorde din enskilda egendom. Om du har betalt halva värdet av den nya lägenheten med den enskild egendomen eller om du har betalt mindre än halva värdet av den nya lägenheten med den enskilda egendomen och resterande värde upp till din femtio procent belånats bör din andel av lägenheten, det vill säga femtio procent vara enskild egendom i enlighet med bland annat NJA 1995 s 577. Hälften av köpeskillingen vid en eventuell försäljning bör i sådant fall anses som din enskilda egendom.

För det fall den summa som utgjorde din enskild egendom användes till att betala mer än hälften av lägenheten borde den summan som överstiger femtio procent av lägenhets värde anses sammanblandat med det giftorättsgods som din makes halva av lägenheten utgör. Det som har sammanblandats bör därmed utgöra giftorättsgods och ingå i bodelningen.

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94271)