FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/02/2017

Surrogat för arv - enskild egendom?

Ärvde fastigheter av min pappa, det fanns ett testamente där det stod att det skulle vara enskild egendom. Fastigheterna såldes och pengarna löste lånen på mitt och makens hus, inköp av en båt samt resten i fonder som det under åren tagits ut från till huset och till förbrukning. Min make har också fått pengar i gåva från sin far som finns på ett konto där han dels tagit ut omkostnader till huset och båten , men också tar ut och förbrukar av till eget behov. Förut tjänade han mer än jag (i lön) då tänkte jag att jag ej kunde säga så mycket om leverne men nu känns det inte bra, då vårt kapital bara minskar.

Han säger att vi har delad ekonomi, alltså är hälftens hans om vi skiljer oss. Till saken hör att han kommer ärva en ansenlig förmögenhet efter sin far om han överlever honom, så han vet att han har det som väntar honom , jag har inget, förutom den del som nu håller på att försvinna.

Min fråga vad händer vid skilsmässa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa gäller, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1), att bodelning ska ske. En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem. Det som utgör enskild egendom ska inte tas med i bodelningen och ska alltså inte delas mellan er. Vad som utgör enskild egendom återfinns i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Enligt sjätte punkten i samma paragraf ska även sådan egendom som trätt i stället för enskild egendom vara enskild egendom. Detta betyder att den egendom du köpt för pengarna du fick vid försäljningen av fastigheterna är din enskilda egendom.

Jag tolkar det som att köpeskillingen för båten betalades med pengar som du fick vid försäljningen av fastigheterna, i så fall kommer båten att tilldelas dig vid en bodelning. Båten är alltså din enskilda egendom och din make kommer inte att få någon del i den. Samma sak gäller för de fonder du satt in pengarna på, de är din enskilda egendom. Dock är de pengar du betalat av huslånet med är inte längre att se som enskild egendom, utan huset ni har tillsammans utgör giftorättsgods och kommer att delas lika mellan er vid en skilsmässa.

Angående de pengar din make fått i gåva beror utfallet på om det vid gåvotillfället gjordes någon utfästelse om att pengarna skulle vara din makes enskilda egendom. Om inte så kommer hälften av dessa pengar att tilldelas dig vid en skilsmässa, pengarna utgör då alltså giftorättsgods.

Om ni vid tiden för bodelningen inte kan komma överens om hur egendomen ska fördelas eller om du är orolig att din make försöker ta mer än han har rätt till kan du ansöka om att få tilldelad en bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1). Ansökan ger du in till tingsrätten i den stad där du är bokförd. Avgiften för ansökan är 900 kr och utöver det tillkommer arvode för bodelningsförrättarens arbete.

Vid en skilsmässa kommer du alltså att få båten, fonderna och hälften av ert giftorättsgods (er gemensamma egendom som t.ex. huset).

Hoppas att du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000