FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte05/08/2022

Surrogat efter enskild egendom vid köp av gemensam bostad.

Surrogat till enskild egendom och bodelning Vid köpet av vår gemensamma bostad betalade jag hela kontantinsatsen med pengar som jag fått i gåva som enskild egendom. Vi står båda som låntagare för huslånet. Vid köpet var vi sambo och hade separat ekonomi. Gåvan sattes in på mitt konto och fördes sedan över till banken. Sedan har vi gift oss och skaffat gemensam ekonomi. Nu ska vi skiljas och bodelning göras. Betraktas huset som surrogat för den enskilda egendomen (gåvan) och ingår därför inte i bodelningen eller gäller det endast hälften av huset? Eller är hela huset giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Detta framkommer genom att tolka lagen motsatsvis (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom att givaren satt ett villkor att gåvan ska vara enskild, se 7 kap. 2 § ÄktB. Den egendom som inte är enskild kommer utgöra giftorättsgods och kommer delas lika vid en bodelning.

För att enskild egendom ska förbli enskild krävs att att egendomen hålls separerad från övriga delar av egendomen som finns. I NJA 1995 s. 577 köpte ett gift par ett hus där ena makens andel köptes med enskild egendom. I rättsfallet konstaterades att det var tydligt att ena maken betalat huset med enskild egendom och då ansågs även denna andel av huset vara makens enskilda egendom. 

I ditt fall verkar det vara tydligt att huset köpts dels med din enskilda egendom (eller vad som trätt istället för det) vilket innebär att din andel i huset kommer förbli enskild egendom.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor så tveka inte att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare