Styvförälders underhållsskyldighet mm.

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA
Barnen bor hos mig (mamman)De hälsar på sin pappa sporadiskt. Sällan ett helt dygn.Han betalar f-kassans underhållsstöd för alla barnenHan tjänar mer än mig, men jag är gift med en ny man och vi har ett barn ihop.F-kassan räknar enbart biologisk förälders inkomst vid uträkning av underhållsstöd. Jag önskar ett större bidrag från min ex man än de 1273 /barn han idag betalar. Jag grundar det på att han har högre inkomst och att han inte betalar något annat för barnen. Kan man dra detta rättsligt? Tittar man på min nuvarande mans inkomst också?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhållsskyldighet behandlas i Föräldrabalken, som du hittar här.

Föräldrar ska betala underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Om din ex-man har högre inkomst än du och därmed starkare ekonomisk förmåga är det något som det ska tas hänsyn till i bestämmandet av hur stort underhållet ska vara.

Styvföräldrar kan ha visst underhållsansvar enligt FB 7:5, om man som i ert fall har barn tillsammans. Denna underhållsskyldighet gäller dock främst för styvföräldern att höja den ekonomiska levnadsstandarden om han har ekonomisk möjlighet till det. Tanken är att alla barn som växer upp i samma familj ska ha samma levnadsstandard.

Det är möjligt att väcka talan om ändring i underhållets storlek och därmed få saken prövad inför rätten. Om du behöver hjälp av en jurist kan du boka tid på här på hemsidan, http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att det har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81806)