Styvförälders underhållsansvar

2019-04-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag är ensamstående med min första dotter. Har efter henne träffat en annan man och fått två barn till där vi även gift oss. Enligt kommunen ska min man som numera inte bor här då vi ska separera även betala avgift för hennes skolgång då enligt kommunen anser att han är ekonomiskt ansvarig genom att vi är gifta. Men vad jag vet stämmer ej detta då hon är ett särkullebarn. Så frågan är, är man som styvföräldrar ekonomiskt ansvarig för ens partners tidigare barn bara för man är gift? Som hänvisar till just detta då vi som sagt inte är skrivna på samma adress längre men påpekar att vi ändå är gifta och då måste han betala för henne när han inte är vårdnadshavare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldighet för styvföräldrar regleras i 7 kap. 5 § FB. I denna stadgas att underhållsskyldighet föreligger om styvföräldern är gift med föräldern till barnet eller har egna barn tillsammans med föräldern och varaktigt bor tillsammans med barnet. Det är därför helt riktigt att din make inte har något underhållsansvar gentemot din dotter när ni inte längre bor tillsammans.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (932)
2020-05-31 Ingår försäkring i underhållsskyldigheten?
2020-05-31 Måste man ge sitt förlängda underhållsstöd till sin boendeförälder?
2020-05-29 Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?
2020-05-29 Hur beräknar jag underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (80629)