FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/02/2017

Styvfaders adoption av vuxen

Jag är 22 år och har aldrig haft någon relation med min pappa.

För 3 år sedan gifte min mamma sig med en man som har gjort mer för mig än min egen pappa någonsin kommer göra.

Min pappa har aldrig försökt ta kontakt med mig, betalat underhåll och min mamma har ensam vårdnad av mig.

Får min styvpappa adoptera mig?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I princip är adoption av vuxna personer möjligt. Bedömningen om ifall adoption ska ske eller ej skiljer sig från fall till fall, det finns inga direkta svar i lag på när adoption kan ske.

Vi kan se i 4 kap. 6 § föräldrabalken vad bedömningen ska baseras på. Adoptionen ska vara till din fördel, och din styvfar ska antingen ha uppfostrat dig eller så ska det finnas särskild anledning till adoptionen med hänsyn till förhållandet mellan dig och din styvfar.
Adoptionen kan anses vara till din fördel eftersom du genom den får en närvarande far. Dock lär det inte uppfattas som att din styvfar har uppfostrat dig då din mor träffade honom relativt nyligen. Istället kan vi luta oss mot att det finns särskild anledning för att adoptionen ska få ske med hänsyn till er relation. Att du skriver att din styvfar gjort mer för dig än din far någonsin har gjort talar för att en sådan särskild anledning föreligger.

Högsta domstolen sade år 2015 i ett avgörande att det vid adoption av en vuxen klart ska framgå att adoptionen befäster ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn (NJA 2015 s. 546). Ur din fråga kan jag utläsa att din relation till din styvfar är mer föräldralik än den till din pappa, men inte att den är lika föräldralik som den relation du har till din mamma. Eftersom din mor och styvfar endast varit gifta i 3 år lär det finnas skäl att tvivla på att din styvfars och din relation är lik den mellan en förälder och barn. Det är alltså inte helt klart att detta kriterium är uppfyllt.

Det finns inget entydigt svar på din fråga utan de specifika omständigheterna i ert fall kommer att avgöra frågan. Det finns skäl både för och emot att godkänna adoption. Att söka hos tingsrätten om adoption kan alltså anses vara värt i ditt fall, det hela beror på hur viktigt du tycker det är att adopteras - relationen till din styvfar kanske är lika meningsfull trots att han inte ses som din biologiska far?

De rättsliga effekterna av en godkänd adoption är att du kommer ses som din styvfars biologiska barn och de rättsliga banden till din din biologiska far kommer att klippas. T.ex. innebär det att du får arvsrätt efter din styvfar men inte efter din biologiska far.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”