Styvbarnsadoption

2016-04-24 i Adoption
FRÅGA
Jag har en son vars far avled då han var 10 år. Sedan han var 3 år har han vuxit upp med min nuvarande man. Nu är min son snart 18 år och vi funderar på om min man ska/kan adoptera honom för att han ska ha samma arvsrätt som vår gemensamma son.Utöver dessa två barn har jag en son som nu är 22 och min man har en son som är 23.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En första förutsättning för att kunna adoptera sin partners barn, en så kallad styvbarnsadoption, är att man är gift med sin partner. I Sverige är det idag nämligen enbart makar som får adoptera gemensamt samt adoptera den andre makens barn med följden att barnet rättsligt blir deras gemensamma, se här.

Ifall barnet som ska adopteras är över 12 år är huvudregeln att barnet måste samtycka till adoptionen, se här. Fram tills dess att barnet fyller 18 år krävs också förälderns alternativt föräldrarnas samtycke, i det här fallet gäller alltså att du samtycker till adoptionen, se här.

Om både du och din son samtycker ska din man skicka in en adoptionsansökan till den tingsrätt där han har sin hemvist. Utifrån ansökan ska tingsrätten göra en lämplighetsbedömning av adoptionen. En adoption får nämligen bara godkännas om det kan anses vara till fördel för barnet samt att den sökande till exempel har varit med och uppfostrat barnet eller att det finns en förälder/barn-relation, se här. Din man ska därför i ansökan berätta varför han vill adoptera din son. Han kan då till exempel berätta att ni alla bott tillsammans under i princip hela din sons uppväxt och att han därför varit med och uppfostrat din son.

Det ska också framgå från ansökan att adoptionen inte sker av ekonomiska skäl då detta inte är tillåtet enligt lag, se här. Det bör därför skrivas ut att någon form av betalning varken utgått eller utlovats.

Slutligen ska som sagt din sons och ditt samtycke till adoptionen, om ni ansöker om adoptionen innan han hinner fylla 18 år, framgå. Vidare ska samtliga ange sina namn, personnummer och underskrifter. Ni ska även bifoga personbevis vilket utfärdas av skattemyndigheten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

Alla besvarade frågor (85242)