Styrelsen vägrar att lämna ut stämmoprotokoll. Finns det någon juridisk väg att gå för att få ut det?

2018-02-13 i Föreningar
FRÅGA
Styrelsen i vår BRF har inte distribuerat eller lämnat ut årsstämmoprotokollet från förra årsstämman. Enligt stadgarna så ska protokollet göras tillgängligt för medlemmarna inom 3 veckor. Jag har mailat ordföranden att jag vill ha en kopia men han svarar inte på min förfrågan. Finns det någon juridisk väg att gå, kan jag stämma honom personlien eller polisanmäla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du vad du kan göra för att tvinga styrelsen att lämna ut stämmoprotokollet.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Det finns ingen direkt påföljd kopplad till att styrelsen bryter mot denna skyldighet. Ibland kan den dock leda till skadeståndsskyldighet, vilken skulle kunna förmå styrelsen att lämna ut protokollet.

Möjligen skulle du kunna få ut protokollet genom ett yrkande om edition i en domstolsprocess där protokollet är relevant.

Vad händer om styrelsen vägrar lämna ut stämmoprotokollet?

Styrelsens skyldighet att hålla protokollet tillgängligt för medlemmarna följer redan av bostadsrättslagen (9 kap. 14 § bostadsrättslagen (BrL) och 7 kap. 39 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar).

Det finns ingen direkt påföljd kopplad till att styrelsen bryter mot denna skyldighet.

Det som kan komma ifråga är skadestånd, om brottet mot stadgarna (eller BrL) orsakar en medlem skada (10 kap. 1 § BrL och 13 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar).

Finns det något sätt att få ut protokollet?

En väg som är tillgänglig är att begära edition i ett mål hos en domstol. Edition innebär att domstolen kräver att den editionen är riktad mot lämnar ut skriftliga bevis som är av betydelse i målet.

Observera dock att denna väg förutsätter att det finns ett mål där protokollen är relevanta.

Vill du läsa mer om edition finns t.ex. följande tidigare svar på Lawline: Editionsyrkande, Skyldighet att till motpart utge skriftliga bevis?

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med föreningsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll