Styrelsen skyldig för förtal

FRÅGA
HejEn styrelse i en ekonomisk förening tog beslut på ett möte att man kan arrendera mark och bygga ut på sin baksida. Den enda som byggde ut var ordförande. Efter 6 år ifrågasattes det - den då nya styrelsen kontaktade Boverket för att få klarhet i vad som gällde. Bla annat sa det att det var jäv från ordf. sida. Styrelsen tog upp detta på sitt nästa möte och det protokollfördes. Föreningen skickar alltid ut protokollen - så även nu. Nu vill dåvarande ordf. Stämma styrelsen för förtal - är detta verkligen förtal när styrelsen bara återger vad de fått sagt till sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om tillgängliggörandet av information från styrelsen, som inhämtats från Boverket, kan utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal.

Vad säger lagen

5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:

1:Den som utpekar någon såsom brottslig

2: eller klandervärd i sitt levnadssätt

3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Om man var skyldig att lämna uppgifterna eller omständigheterna anger det rimligt att uttala sig i frågan, är uttalandet försvarligt och utgör inte förtal.

Vad innebär detta för dig/er - Att lämna uppgift till behöriga medlemmar av en ekonomisk förening där man uttalat sig att en tidigare ordförande bedömts vara jävig, är inte en brottslig handling. Det är därför inte ett utpekande av brottslighet i detta fall den juridiska definitionen av brott endast återfinns i brottsbalken eller annan brottslig lagstiftning. Det är inte tillåtet för en styrelseledamot att vara jävig i en ekonomisk förening enligt 6 kap 23 § Lag om ekonomiska föreningar. Det kan potentiellt anses vara ett uttalande för att väcka missaktning eller påpeka ett klandervärt leverne. Det uppfyller potentiellt rekvisiten för att utgöra förtal. Dock så är det i min mening försvarlig och i föreningens intresse att veta detta. Detta talar för att omständigheterna medför att denna information är tillåtet att dela med sig. Att det även utgör offentlig handling troligtvis då Boverket har uttala sig om just detta talar för att spridandet av information inte utgör förtal, då återupprepandet av offentlig handling sällan utgör förtal då det endast är ett referat i fråga.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)