Styrelse i förening begår brott, möjligt att byta lås till klubblokal?

2016-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej !Jag tillhör en ideell förening där styrelsen håller på att förskingra både pengar och annat.Medlemmarna ska ha ett extra årsmöte den 29 nov. men den oansvariga falangen tänker inte att komma på det mötet, så det kanske bara blir vi som vill att de ska avgå som kommer.Då är frågan kan vi byta ut låset på vår klubbstuga så de stängs ute ?Att vi har rätt att avsätta dom har vi klart för oss men inte det om låset...Med vänlig hälsning...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom förskringring är ett brott (se 10 kap. 1 § brottsbalken) så rekommenderar jag att du, om inte detta redan är gjort, i första hand polisanmäler de ansvariga. Det kan underlätta processen om ni då har kunnat samla eventuella bevis.

Ideella föreningar regleras inte i lag utan bygger på föreningens stadgar, föreningspraxis och god föreningssed. Du beskriver att ni har möjlighet att avsätta dem och då utgår jag ifrån att detta har stöd i föreningens stadgar och tidigare praxis i er förening. En förtroendevald är dessutom en syssloman, som är ett ålderdomligt begrepp, vilket innebär att den förtroendevalde i verksamheten alltid måste sätta föreningens intressen främst. Att inte göra det bör alltså vara ett legitimt skäl för avsättande.

Vad gäller byte av lås rekommenderar jag att du väntar tills dess att styrelsen legitimt är avsatt. Om låsbytet genomförs innan styrelsen är avsatt finns det en viss risk för att låsbytet kan utgöra en olovlig rubbning av annans besittning (egenmäktigt förfarande, se 8 kap. 8 § brottsbalken). Efter den tidpunkt då styrelsen är avsatt bör det inte finnas några juridiska hinder mot att byta lås.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2467)
2020-10-26 Är Ligandrol och Embrosam dopingklassade?
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (85408)