FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/02/2014

Studieskulder i samband med bodelning

Hej! Jag har en fråga angående studieskulder vid skilsmässa. Jag har en total skuld på 221 514. Jag studerade innan äktenskapet. Min man som studera de under de år vi levt tillsammans har nu en skuld på kvar på 44745 (övrig skuld efter 3 års studier har han betalat tillbaka under tiden för vårt äktenskap.) För övrigt kommer vi ha minimala tillgångar eftersom vi säljer en fastighet med förlust. Han har även under vårt äktenskap haft doktorandstudier med låg lön (min högre lön täckte upp för hans lägre lön).

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Vid äktenskapsskillnad ska makarnas andelar i boet beräknas genom att respektives giftorättsgods avräknas mot respektives skulder. Det som sedan återstår på respektive makes sida lägg samman för att delas lika mellan dem. Detta följer av äktenskapsbalken 11 kap 1-3§ (länk https://lagen.nu/1987:230#K11 ). Egendom som utgör vardera makes giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom, enskild egendom är sådan egendom som maken genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller med förbehåll vid gåva, fått med förbehåll att den skall vara enskild egendom - enskild egendom undantas från bodelning vid äktenskapsskillnad (se äktenskapsbalken 7kap. https://lagen.nu/1987:230#K7 ).

Vid skuldtäckning räknas alltså en så stor del av respektive makes giftorättsgods av som behövs för att täcka dennes skulder. Studieskulderna som ni har kommer således räknas av från ert respektive giftorättsgods innan detta läggs samman och ni delar lika på summan. Om en makes giftorättsgods är mindre än skulderna kommer denne bidra med 0 till den gemensamma summan, den andre maken har då ingen skyldighet att ge den andra av sitt giftorättsgods för att täcka övriga skulder.

Om den ena maken har en betydligt större förmögenhet vilket skulle göra en hälftendelning enligt de ”vanliga reglerna” oskälig kan denne yrka att bodelningen ska jämkas och denne vill behålla mer av sitt giftorättsgods (se 12 kap 1§  äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230#K12 )

Hoppas att detta gav svar på dina funderingar, annars är du välkommen att återkomma

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000