Strider ett födelsedagsfirande med 44 personer i en park mot pandemilagen?

2021-05-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Min man fyllde 40 och vi vill fira detta med en fest. Pga rådande situation tänkte vi fira detta utomhus i en offentlig park i närheten. Vi blir cirka 44 personer (vuxna och barn under 12). Strider vi emot pandemilagen? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att besvara din fråga kommer jag att utgå från lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen), och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

I frågan framgår det ej om födelsedagsfirandet hålls i maj eller juni, men jag kommer att redogöra för båda fallen.

Vad gäller om firandet är i maj månad?

Med anledning av faktumet att ni vill samla 44 personer och att ni vill ta initiativet till detta möte, innebär det att kraven för att vara en allmän sammankomst uppfylls. För allmänna sammankomster föreskriver förordningen att högst åtta personer får samlas i maj månad, enligt 3 kap. 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Med andra ord menar jag att faktumet att ni arrangerar och planerar födelsedagsfirandet medför att en risk finns för att det utgör en allmän sammankomst. Därför rekommenderar jag att ni begränsar antalet till åtta personer eller har ett privat firande i hemmet eller i trädgården. I det sistnämnda fallet är det nämligen inte en allmän sammankomst. Om ni inte förhåller er till dessa regler riskerar ni att få ett penningböter som straff (se 24 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19).

Vad gäller om firandet är i juni månad?

Regeln för deltagarbegränsning i juni återfinns dock i 3 kap. 2 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, och där framgår att ni inte får samlas mer än högst 100 personer utomhus. Om ni är 44 personer som samlas i parken följer ni därmed restriktionerna och ingen risk uppstår för penningböter.

Sammanfattningsvis strider ett födelsedagsfirande med mer än åtta personer i en park mot förordningen om det är i maj månad, eftersom firandet arrangeras och räknas som en allmän sammankomst. Med anledning av detta borde ni förhålla er till kravet på högst åtta personer, eller överväga att ha firandet i ert hem eller i er trädgård, för att inte riskera att få penningböter. Dock är det tillåtet för er att ha ett födelsedagsfirande med 44 personer i en park om det är i juni månad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar får du mer än gärna kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Fick du svar på din fråga?