Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?

2020-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag skulle ha en privatfest för 100p i en lokal men tar betalt för biljetter för betala av lokalen. Räknas det fortfarande som en privatfest eller räknas det som entré?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att du undrar huruvida det skulle stå i strid med restriktionerna avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som finns i följd av den pågående pandemin, att hålla i en fest.

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

I Sverige är det just nu förbjudet att ha allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare (1 § förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar).

Med allmänna sammankomster avses bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. För att en sammankomst ska anses vara allmän så krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst (2:1 ordningslagen).

Med offentliga tillställningar avses bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor. För att en tillställning ska anses som offentlig så krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den (2:3 ordningslagen).

Om din fest är en privat sammankomst, med detta menas att du inte anordnar den för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till festen så omfattas den inte av förbudet. Om din fest däremot är offentlig, att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den, så är det förbjudet att anordna festen eftersom det då är att betraktas som en allmän sammankomst för fler än 8 personer. Om du trotsar förbudet så får polisen inställa eller upplösa festen (2:22 jämte 2:15 ordningslagen). Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader (2:29 ordningslagen).

Är din fest att ses som en allmän sammankomst eller en privat fest?

Du nämner att festen förvisso är privat men att gästerna får betala för sina biljetter och att pengarna motsvarar lokalkostnaderna för festen. Eftersom du skriver att att festen är privat så antar jag att det inte är vem som helst som får komma utan att du har en gästlista och av dessa så släpper du in folk som betalar för sin "biljett". Detta talar för att sammankomsten är att ses som privat eftersom du har inte anordnat den för allmänheten och allmänheten har inte heller tillträde till den utan enbart de personerna som du har valt att inbjuda. Min bedömning är således att din fest ska inte ses som en allmän sammankomst eftersom den är inte riktad till allmänheten, dock ska jag anmärka att det stora antalet gäster kan i viss mån tala för motsatsen.

Sammanfattning

Om din fest omfattas av förbudet eller inte beror på om den är att betraktas som offentlig. Min bedömning är att den inte är det, dock ska det anmärkas att denna bedömning grundas på utifrån de få uppgifterna som du uppgett. Om vem som helst kan köpa en biljett hos dig och på så sätt kunna komma till festen talar för att festen ska ses som offentlig, i sådant fall är det förbjudet att hålla i den.

Även om förbudet inte omfattar privata fester så följer det av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning så bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang såsom fester och kalas. Eftersom det är fråga om just råd och rekommendationer så finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till dessa som det är vid förbudet. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91132)