Straffvärde vid oaktsamt innehav av narkotika

2020-06-16 i Påföljder
FRÅGA
Scenario: Person påkommen av vakter inne på toalett på en pub med kokain, troligtvis 1-1,5g lågkvalitativt kokain. Vakter hittade påsar på personen, de tog detta och tillkallade polis. Polis anländer och frågar ut personen som inte medger att det var personens kokain, polisen hittar alltså inte själva kokainet på personen. Person tas med för blodprov och får sova ruset av sig under natten. Förhör med utredare hålls dagen efter, personen erkänner inte innehav utan hävdar att det kokain vakterna påstått sig hittat på personen inte alls fanns på personen. Beslagtaget av personen är även tom snusdosa med ihoprullad sedel, och ett plastkort. Personen medger troligt bruk då den blivit bjuden på öl av för personen okänd man på puben, personen har efter detta kännt sig märklig/stressig. Personen har ej medgivit något uppsåt.Personen är tidigare ostraffad och lever ett ordnat liv med fast arbete och god ekonomi. Vad är troligt utfall av detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar scenariot som du beskriver att en person är misstänkt för narkotikabrott men att denne nekar till brott. För att dömas till narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen så måste gärningen ha skett uppsåtligen, vare sig det handlar om överlåtelse, innehav eller eget bruk etcetera. Den misstänkte kan alltså inte ha gjort sig skyldig till narkotikabrott om uppsåtsbrist föreligger, däremot kan vårdslöshet med narkotika enligt 3 a § eventuellt aktualiseras. Vårdslöshet med narkotika förutsätter att gärningspersonen handlat grovt oaktsamt, vilket enligt Högsta domstolen i regel förutsätter medveten oaktsamhet. I ringa fall av oaktsam befattning med narkotika ska den tilltalade inte dömas till ansvar, gränsen för narkotikabrott av normalgraden är enligt praxis cirka 0,6 gram kokain. Innehav på 1-1,5 g är alltså inte att bedöma som ringa.

Straffskalan för vårdslöshet med narkotika utgör böter eller fängelse i max ett år. Vid val av påföljd ska domstolen först besluta om ett straffvärde vilket görs med hjälp av bestämmelserna i 29 kap 1-3 §§ brottsbalken. Då kollar man på straffets svårighet, gärningspersonens skuld samt försvårande och förmildrande omständigheter. Straffvärdet för innehav av 1 gram kokain är cirka 1 månad, därvid beaktar man även renhetsgraden och de övriga omständigheter. Därefter beaktas billighetsskälen i 5 § och eventuell åldersrabatt enligt 7 § beroende på vilken ålder gärningspersonen har.

Om den tilltalade tidigare är ostraffad och lever ett ordnat liv med fast arbete och god ekonomi så talar det för ett lindrigare straff eftersom risken för återfall antas vara låg. Vid val av påföljd gör domstolen en helhetsbedömning i varje enskilt fall, det är därför svårt för mig att ge dig ett exakt svar på vad ett troligt utfall kan komma att bli. Utgångspunkten är i vart fall att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på tal

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?