Straffvärde för upprepade olovliga körningar

2020-08-17 i Trafikbrott
FRÅGA
Lite annorlunda olovlig körningFick körkortet omhändertagen pga drograttfylleri, jag hade tagit en sömntablett jag ibte hade på recept ca 1 vecka innan. Jag tänkte att jag kunde köra vidare tills dess att transportstyrelsen gett besked om vad som skulle hända med mitt körkort för det var de enda polisen informerade mig om.Jag jobbade som lastbilschaufför så det var nödvändigt för mig att köra. Jag hann köra 7 gånger efter detta med lastbilen efter en körkortskontroll. Av detta blev det 2st olovliga körningar och 5st grova olovliga körningar eftersom de kollade mitt förarkort om hur många gånger jag kört. Så alltså på ett stopp blev det 7 st olovliga körningar som jag nu står åtalad för.Vad kan jag vänta mig för straff för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så har du nu blivit åtalad för 7 fall av olovlig körning, varav 2 av dem är av normalgrad och 5 av dem är grova. Din fråga om vilket straff du kan få för detta beror dels på hur många gånger du blivit lagförd för olovlig körning tidigare, dels vad du har för inkomst.

Dagsböter eller fängelse

Straffet för olovlig körning av normalgraden är böter, men för grovt brott är straffskalan böter eller fängelse högs sex månader (3§ första stycket, lag om straff för vissa trafikbrott). Dagsböter beräknas utifrån två parametrar, dels brottets värde i dagar, dels din inkomst. Dagsbotsbeloppet är ett antal mellan 30–150 st, och summan kan bli mellan 50-1 000 kr, och beräknas utifrån dina ekonomiska förhållanden, förmögenhet och försörjningsskyldigheter (25 kap. 2§ brottsbalken). Därefter multipliceras antalet dagar med summan, och då får man den totala bötessumman. Begår man alltså ett brott som är värt 30 dagsböter, och man inte har någon inkomst alls, multipliceras 30 dagar med 50 kr, och det totala bötesbeloppet blir då 1 500 kr.

Straffmätning vid olovlig körning

Olovlig körning är ett speciellt brott på det sättet att det blir grovt efter det att man kört vanemässigt eller om man kör trots att man vet om att körkortet är indraget (3§ första stycket, lag om straff för vissa trafikbrott). Det finns en trappa för straffskalan vid upprepad olovlig körning som tagits fram genom praxis. Den första olovliga körningen av normalgraden ger vanligtvis 30 dagsböter, sen går det upp till grovt brott den andra gången och det motsvarar 50 dagsböter, tredje gången motsvarar 70 dagsböter och fjärde gången ger 100 dagsböter. Därefter får man fängelse, vanligtvis 14-30 dagar. Dessa körningar måste förekomma inom en kedja av lagföringar för grov olovlig körning, som inte bryts på två år, för att fängelse ska dömas ut vid den femte lagföringen. Detta sätt utgår dock inte från antalet körningar, utan antalet lagföringar. Det vill säga att utgångspunkten är att man räknar gångerna utifrån första, andra, tredje osv. gången man får en dom eller en bot, oavsett hur många körningar den lagföringen innehåller (RH 2017:35). Domstolarna följer dock inte denna trappa utan vidare, utan gör alltid en enskild bedömning i varje enskilt fall. Det kan finnas anledningar att öka dagsbotsbeloppet, eller hoppa över ett trappsteg.

I ditt fall

Det är väldigt svårt för mig att säga vad straffvärdet för dina gärningar skulle hamna på, då straffmätningen för olovlig körning överlag är baserad på praxis och enskilda fall. Min bästa gissning är på förhållandevis höga böter, någonstans mellan 50-100 dagsböter, men summan kan jag tyvärr inte säga då det beror helt och hållet på dina ekonomiska förhållanden. Men troligtvis blir det inte fängelse. Men det är bara vad jag tror.

Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88186)