Straffskalor och straffmätning för stöld och ringa stöld

2020-03-02 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag var på en sminkbutik och tog med mig testparfymer ut från butiken. Dem hade larm och jag tog bort dem sedan gick jag ut och inget hände. Jag fortsatte shoppa i gallerian och ca 2 timmar efter kom en väktare fram och vill att jag skulle följa med in i butiken men jag sa nej. Efter ca 6 månader får jag ett samtal från polisen om detta. Jag undrar hur dem kunde få tag på mig då ingen visste mitt namn och vad kan jag förvänta mig för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om straff för olika brott finns i brottsbalken. Jag kommer först att berätta om vilka brott och straff som aktualiseras i din situation. Sedan kommer jag förklara hur polisen kunde få tag i dina personuppgifter.

Vilket brott och straff som kan aktualiseras

Vilket brott du gjort dig skyldig till och straffet du kan få beror bland annat på värdet på de varor som du tog från affären vid det tillfället.

Straffskala för stöld

Om varorna du tog var värda mer än 1250 kr sammanlagt så kan du åtalas för stöld. Ifall du använde ett speciellt verktyg för att ta bort larmen från varorna när du tog dem, så kan det tala för att du kommer åtalas för stöld trots att värdet på varorna inte uppgår till 1250 kr. Om du döms för stöld så är straffskalan fängelse i mellan 14 dagar till 2 år. I undantagsvis kan även påföljden stanna vid böter (8 kap. 1 § brottsbalken).

Straffskala för ringa stöld

Om varorna du tog var värda mindre än 1250 kr sammanlagt så kan du åtalas för ringa stöld. Om du döms för ringa stöld så kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § brottsbalken). Dock är böter den vanligaste påföljden vid ringa stölder.

Hur straff och påföljd bestäms

När man ska avgöra hur hårt straff som ska utdömas görs en straffmätning. Bestämmelser om straffmätning finns i 29 kap. brottsbalken. Vid straffmätningen tar man hänsyn till faktorer i det enskilda fallet. Vid bedömningen av vilket straff på de nämnda straffskalorna som blir aktuellt i ditt fall beror på hur allvarligt brottet är och vilken avsikt du haft vid tagandet (29 kap. 1 § brottsbalken). Andra omständigheter som kan påverka straffmätningen är om du tidigare har blivit dömd för brott, om du är yngre än 21 år eller om det finns andra förmildrande eller försvårande omständigheter (29 kap. 2-7 §§ brottsbalken).

Vid mindre allvarligare brott finns en presumtion om att inte utdöma fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Istället ska fängelsestraff bytas mot annan påföljd, till exempel villkorlig dom och böter. Presumtionen kan bli tillämplig vid mindre stölder, så som i ditt fall.

Hur polisen kunde få i dina kontaktuppgifter

Jag kan tyvärr inte svara exakt på hur polisen fick tag på dina personuppgifter. Dock så finns det ofta övervakningskameror i gallerior så de kan ha fått tag i din identitet på så vis.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84313)