Straffskalor för smuggelbrott

2020-11-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej ! Hur ser straffskalan och preskriptionstiden ut för "olovlig befattning med smuggelgods" alt " olovligt anskaffande av alkoholdrycker" ? Jag är delgiven detta då jag köpt öl från en som handlat i Tyskland och är misstänkt för grov smuggling . Detta skedde mellan 2016-05-15 till 2018-10-07
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olovlig befattning med smuggelgods är ett brott enligt lagen om straff för smuggling 12 §. Där framgår att straffskalan för brottet ligger mellan böter som lägst, och som högst två års fängelse.

Olovligt anskaffande av alkoholdrycker är ett brott enligt alkohollagen 11 kap 7 §, och kan som lägst ge böter och som högst två års fängelse.

Eftersom maxstraffen är två år innebär det att preskriptionstiden för dessa brott är fem år (brottsbalken 35 kap 1 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?