Straffskala för narkotikabrott

2015-09-14 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan! Var på en fest och blev påhälsad av mr blå! Jag hade inget på mig visade dock positivt på thc och har aldrig varit straffad tidigare, och var vid tillfället under 18 hur kan straffet se ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I narkotikastrafflagen finns en bestämmelse som förbjuder användande av narkotikaklassade preparat, 1§ närmare bestämt punkten 6 (här). Den som brutit mot 1§ döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Vad som är att anse som narkotika finns definierat i 8§.

2§ stadgar följande: "Är brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."

3§ stadgar följande: "Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet. Lag (2000:1228)."

Brottet är i ditt fall inte att se som grovt.

Steg1. Straffskalan i ditt fall ligger på böter - fängelse i tre år. När straffskalan har identifierats så går man vidare och gör en straffmätningsbedömning för att få en lite klarar bild av vad straffet i det enskilda fallet bör ligga på. Vi kan utgå från att straffet i ditt fall ligger på någonstans mellan böter och fängelse i endast ett par månader, med tanke på att din överträdelse inte är så allvarlig i jämförelse.

Steg2. För att gå vidare och göra en straffmätning krävs att vi går in i 29:e kapitlet i brottsbalken.

Där finns försvårande och förmildrande omständigheter som antingen höjer eller sänker straffet.

i finns en bestämmelse som säger att personer under 21år ska få ett lägre straff, "en rabatt". Ur praxis framgår att 18 åringar brukar få 50% "rabatt". Detta innebär att du tar straffet från straffskalan och sänker det med 50%.

Om du hamnar på fängelse i några månader så finns en regel som föreskriver att man normalt inte ska döma till fängelse om värdet efter straffmätningen (steg2) är lägre än 1år. Då väljer man hellre att döma till villkorlig dom.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1349)
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?
2020-10-25 straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

Alla besvarade frågor (85464)