Straffrättsligt ansvar vid passivt beteende

2015-07-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Om jag sitter i en bil med en kompis och den kompisen blir uppringd då helt plötsligt av några kompisar och pratar på ett annat språk som jag icke förstår, och behöver skjuts någonstans för något ärende, och jag själv har nyss blivit upphämtad bara nån kvart innan dom, och har inte själv haft nåt i plan att göra, och vet inte själv framför allt personligen vad dom andra individerna har i plan att göra, både tydligt och specifikt... Men att jag har en viss känsla att det dom är i ärende av att göra är kanske något olämpligt d.v.s. Något olovligt som är olagligt, men jag vet inte själv som sagt någonting direkt säkert vad som skulle kunna egentligen ske, men det visar sig sen till slut att det VAR NÅGOT olagligt/olämpligt/olovligt, är jag därmed ett oskyldigt offer/individ eller ej? Om t.ex. Poliser sen är inblandade också och sen påbörjas utredning med mera osv! Ja eller nej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Medhjälp till brott

Du anger att dina kompisar har betett sig antingen olagligt, olämpligt eller olovligt. För att du ska hållas ansvarig så måste det vara fråga om ett brott som har begåtts, jfr 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Om ett brott har begåtts, är du ansvarig till den del som du är inblandad i brottet. Du kan exempelvis dömas för medhjälp till ett brott om du på något sätt har assisterat gärningsmännen. Det kan vara genom att underlätta brottets utförande, vilket innebär att du sittandes i en bil utan att göra ett aktivt val, kan bidra till att ett brott utförs lättare. Om du har fyllt något syfte i brottet, anses du och dina kompisar gemensamt och i samförstånd tillsammans ha utfört ett brott och du kan då, teoretiskt sett, dömas för medhjälp till brottet, 23 kap. 4 § tredje stycket brottsbalken. Påföljden går inte att avgöra på förhand eftersom det grundas på omfattningen av din inblandning i brottet.

Underlåtenhet att avslöja brott

Du har angivit att du misstänkte att dina kompisar kan begå något brottsligt. Om de faktiskt utförde en brottslig handling, kan du dömas för underlåtenhet att avslöja brottet, om du hade möjlighet att göra det utan att fara förelåg för dig, 23 kap. 6 § brottsbalken. Maxstraffet är två års fängelse.

Slutsats

Det går inte att svara ja eller nej på din fråga, men det kan vara svårt att bevisa din skuld. Samtliga omständigheter beaktas i en juridisk bedömning, men jag hoppas att jag i alla fall har gett dig större insikt i frågan.

Du hittar brottsbalken här.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81779)