FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/02/2020

Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?

Ställde denna frågan innan:

Om en person är 19 år när brottet inträffar men är 23 - 24 år när brottet utreds. Vilken ålder går man efter när straffet ska bestämmas?

Har en följdfråga på mitt svar så att jag förstår kurslitteraturen lite bättre. När de är personer som är 19 år blir de ju ofta böter, samhällstjänst, villkorlig dom vid bland annat stöld. Man vill undvika fängelse vid den åldern om jag förstår rätt.

Men om personen då är 23-24 när brottet utreds för anmälan kommit i senare, blir de då lika milt straff som om personen fortfarande varit 19 år gammal som när brottet inträffade?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Har någon begått brott när han eller hon är under 21 år, ska det särskilt beaktas vid straffmätningen. Det betyder att det är tidpunkten för brottet som är det avgörande, inte tidpunkten för när brottet utreds (29 kap. 7 § brottsbalken).

I ditt exempel spelar det alltså ingen roll om personen är äldre när brottet utreds, det domstolen kommer att utgå från är att personen var 19 år när hen begick brottet.

Anledningen till varför straffrabatten finns är delvis som du säger att fängelse är något vi vill undvika för ungdomar, då det är en väldigt ingripande åtgärd som kan få långtgående konsekvenser för ungdomar i det fortsatta livet. Men en annan del av det handlar också om att ungdomar har en mindre utvecklad ansvarsförmåga än vuxna och de har generellt sett svårare att förstå konsekvenserna av sitt handlande och svårare för att kontrollera sina impulser. Det finns därför en större tolerans eller förståelse när unga personer begår brott, och straffet kan därför bli lindrigare än för en vuxen (SOU 2018:85 - se särskilt kapitel 6).

Om du tänker utifrån den bakgrunden blir det kanske också lättare att förstå varför utgångspunkten blir åldern vid den tidpunkt då brottet begicks! Hoppas jag var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss BjerlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo