Straffmätning vid grovt rattfylleri samt tidigare brottslighets påverkan.

2021-06-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag kommer mest troligen dömas för grovt rattfylleri, som har straffskala i max 2 år.Jag har även blivit tidigare dömd fängelse för ett kortstraffigt fängelsestraff som jag satt för 3 år sedan.Det var på 6 månader totalt om jag inte miss minns mig, men satt bara 2/3:ar.Jag har däremot hållit mig i skinnet sedan dess blivit dömd för några brott överhuvudtaget och skötte mig exemplariskt på fängelset.Till min fråga, som då lyder vilket typ av strafftid tror ni att jag kommer få ifall dommen landar på grov rattfylleri?A) Att dom visar en som en statement, ger mig max tiden på 2 år. Samt att jag kommer få sitta ut min 1/3 del som jag satt slippa den första vändan.B) Att det kommer att bedömmas som enskilt individ och att faktiskt kolla på handlingarna i det brott jag begått.Vi säger ett senario därjag hade blivit dömd till 2 års fängelse + den innesittande tiden, skulle det gått att yrka på kontraktsvård då jag avnekade det förra gången jag fick åka in i fängelset.Och isåfall, skulle det vara en kortare eller längre tid än vad självaste fängelsestraffet är?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har nedan delat upp din fråga i olika delfrågor. Avslutningsvis ger jag dig ett råd kring hur du bör tänka.

Förverkande av villkorlig frigivning

Du nämner att du tidigare avtjänat ett straff som du blev villkorligt frigiven från. Efter en frigivning så har du en prövotid på återstoden av straffet, men minst ett år. Det innebär att du från dess att du släpptes hade ett års prövotid. Det är bara inom denna tid som din villkorliga frigivning kan förklaras förverkad. Du kommer alltså inte behöva avtjäna den sista tredjedelen av det straffet. (26 kap. 10 § brottsbalken)

Påverkar tidigare brottslighet val av påföljd?

Tidigare brottslighet kan påverka val av påföljd, och ska särskilt beaktas av rätten. (30 kap. 4 § BrB). För att den tidigare brottsligheten ska påverka ska då främst handla om återfall, eller brottslighet som har något samband med de nya brotten. En allmän riktlinje är att brott som är äldre än 3-4 år inte beaktas.

Påverkar tidigare brottslighet straffmätningen?

Tidigare brottslighet kan påverka straffmätningen. (29 kap. 4 § BrB). Straffmätning är det domstolen gör när de bestämmer straffet i det enskilda fallet. På samma sätt som vid val av påföljd är det likartad tidigare brottslighet som främst tas i beaktning.

Straffmätning vid grovt rattfylleri

Det straff som regelmässigt döms ut vid ett normalt grovt rattfylleri är en månads fängelse (se NJA 2002 s. 653). Normalt döms inte fängelse ut när straffvärdet inte överstiger ett år. Grovt rattfylleri är däremot ett så kallat artbrott. Detta innebär att det är ett sådant särskilt farligt brott att man anser att fängelse bör presumeras. Slutsatsen är alltså att de flesta som döms för grovt rattfylleri sitter just en månad i fängelse.

Utan några mer ingående detaljer gällande promillehalt och situation är det svårt att göra en bedömning huruvida straffvärdet bör sättas högre än normalt. Omständigheter som skulle kunna tala för ett högre straff är om du framfört ett tyngre fordon, haft många passagerare eller farlig last.

Det ska väldigt mycket till för att bli dömd till ett högre straff. För att få en uppfattning kan nämnas att en person som kört med över 2 promille i blodet, i 135 km/h på en 70-väg med skymd sikt, som körde ihjäl ett barn dömdes till två år och nio månader (då även vållande till annans död).

Rättssäkerheten i Sverige är en av världens högsta, du kan alltså känna dig lugn över att du inte kommer bli dömd hårdare för att domstolen vill göra ett statement. Kom ihåg att alla brottmål som domstolen hanterar är i någon mån allvarliga, och många återfaller, det finns alltså varken syfte eller skäl att göra ett exempel av just dig.

Mitt råd

Mitt råd är att du under huvudförhandlingen samtycker till att kunna bli dömd till samhällstjänst. Då finns det större utrymme för domstolen att döma till icke-frihetsberövande straff. För att kunna dömas till kontraktsvård krävs att du är medveten om ditt missbruk eller beroende, samt att du är villig att gå igenom en ingripande behandling för att bli frisk. Detta är något du kan nämna för rätten. Såvida du inte har många försvårande omständigheter så kommer straffet stanna i den lägre delen av straffskalan. Jag vet inte heller vilket brott du tidigare dömts för, men jag gör bedömningen att den kommer göra minimal skillnad på straffmätning och val av påföljd.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, undrar du något mer om samma fråga kan du kommentera nedan.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98495)