Straffmätning för rattfylleri

2016-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag blev i början av sommaren stoppad av en polisbil på grund av att jag körde ner i ett dike på en mindre landsväg ute på landsbygden, där det varken finns mycket människor och bilar som passerar. När jag körde ner i diket, körde jag på en vägskylt som gick sönder. Polisen misstänkte att jag hade kört rattfull, så jag fick ta ett blodprov. Jag har fått svar ifrån blodprovet och det visade att jag hade 1.3 promille i alkohol i blodet. Jag väntar fortfarande svar från domstolen, på att komma på förhör. Vilket straff kan jag tänkas få? Jag är 24 år och min prövotid har gått ut och jag är tidigare inte straffad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är troligt att, med hänsyn till den relativt höga promillehalt som du hade i blodet, en domstol dömer för grovt rattfylleri (gränsen till grovt brott går vid 1 promille) i ditt fall om åklagaren lyckas bevisa att du begått brottet. Grovt rattfylleri, enligt 4 a § lag om straff för vissa trafikbrott, har straffskalan fängelse högst två år.

Straffvärdet för normala fall av grovt rattfylleri har enligt högsta domstolen bedömts vara fängelse en månad, se NJA 2002 s. 653. Därutöver kan omständigheter som att promillehalten var mycket hög, eller att körningen av fordonet varit förenat med stor fara för andras hälsa höja straffvärdet. Lika väl kan omständigheter som att fara för andras hälsa var ringa eller liknande verka i sänkande riktning på straffvärdet. I ditt fall, med ledning av den knappa informationen du återgett, torde det röra sig om ett normalt fall av grovt rattfylleri, som varken har högt eller lågt straffvärde. Uppskattningsvis fängelse en månad. Eftersom att du är över 21 år kommer domstolen inte att ge dig sk. "ungdomsrabatt" enligt 29 kap. 7 § brottsbalken.

I vanliga fall krävs det ett straffvärde om fängelse ett år för att fängelsepåföljden ska väljas istället för villkorlig dom förenat med böter eller skyddstillsyn. Detta behöver dock inte gälla om brottslighetens art talar för fängelse, alltså om det begångna brottet är ett "artbrott", se 30 kap. 4 § 2 st brottsbalken. Grovt rattfylleri är ett sådant artbrott som normalt brukar föranleda ett kortare fängelsestraff. Om straffvärdet bedöms som fängelse en månad i ditt fall blir således troligen påföljden just det.

Mitt råd är att, om du blir dömd, samtycka till att domstolen kan döma dig till villkorlig dom/skyddstillsyn förenat med samhällstjänst. Om du gör det är det större chans att du slipper ett frihetsberövande. Domstolen kan dock bara döma dig till samhällstjänst om du samtycker.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.
Vänligan

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej. Jag vet att det är transportstyrelsen som beslutar om återkallelse/spärrtiden vid beslagtagandet av körkort vid rattfylleri och att man måste överklaga deras beslut för att få en minskad spärrtid. Det jag undrar över är, om det finns några möjligheter att domstolen efter en rättegång kan komma och meddela transportstyrelsen om lägre spärrtid. Om det finns något skäl till det. Har domstolen befogenhet att göra det?
2016-08-20 12:29
Kommentera
Relaterat innehåll