straffet för innehav av 300 gram cannabis om man är under 18 år

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Är under 18 år och ostraffad sen tidigare. Blev tagen med 300g cannabis och undrar vad straffet för detta blir? Är misstänkt för narkotikainnehav.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du har blivit tagen med 300g cannabis är det brott som blir aktuellt i ditt fall är innehav av narkotika av normalgraden. Mängden torde inte vara så stor att det ska räknas som ett grovt brott.

Straffet för narkotikabrott av normalgraden är böter eller fängelse i högst tre år.( Narkotikastrafflagen 1 §).

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken 30 kap. 4 §). Dock är narkotikabrott ett så kallat artbrott – och det finns därför en presumtion för att fängelse ska dömas.

Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se brottsbalken 27–31 kap). När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kapitel. En förmildrande omständighet kan vara att du inte gjort dig skyldig till något brott tidigare och att du är under 18 år.

Eftersom du är under 18 år så kommer detta att påverka bedömningen. Det får då nämligen endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det ( Brottsbalken 30 kap. 5 § stycke 2). Det mest troliga straffet torde alltså bli antingen ungdomstjänst, ungdomsvård eller böter.


Skulle det mot förmodan bli fängelse i så sätts även straffet ned på grund av din ålder. Du anger inte din ålder men säger att du är under 18 år. Som tumregel brukar det sägas att den som är 17 år brukar få en straffnedsättning med 55-65%, den som är 16 år får en straffnedsättning med 65-75%, och den som är 15 år får en straffnedsättning med 75-85%.

Exakt vad domstolen skulle komma fram till och vilket brott som blir aktuellt i ditt fall är svårt att svara på, eftersom jag inte har tillräckligt mycket underlag för bedömningen. Jag hoppas dock att mitt svar kan ge en någorlunda vägledning.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91092)