FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/10/2022

Straffet för folkbokföringsbrott

Vilka påföljder väntar en person som bor på en ort, men som är mantalsskriven på annan ort med lägre kommunalskatt?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i folkbokföringslagen

Enligt 25 § gäller att den som är folkbokförd och har flyttat är skyldig att anmäla flyttningen till Skatteverket inom en vecka.

Straffet för folkbokföringsbrott framgår av 42 §. Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Har brottet begåtts systematiskt eller i större omfattning eller annars är att anses om grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo