Straffet för bedrägeri

Hej. Jag är polisanmäld för bedrägeri på ca 125.000kr. Jag vet att summan är mindre men har godkänt att betala tillbaka 125.000. Nu är det en utredning igår. Vad är den rimligaste påföljden för detta?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad den rimligaste påföljden är om du blir dömd för bedrägeri. Det korta svaret är att det förmodligen kommer leda till en villkorlig dom. I det följande går jag igenom det lite mer noggrant. 

Reglerna om straffet för bedrägeri återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortat BrB)

Straffet för bedrägeri

Det belopp du angivit i din fråga bör vara av den summa som är att anse som bedrägeri av normalgraden. Det innebär att du kan dömas till fängelse i högst två år. (9 kap. 1 § BrB)

Bara för att fängelse finns med i straffskalan betyder det dock inte att du kommer dömas till fängelse. När en domstol dömer ut en påföljd ska den ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse. (30 kap. 4 § BrB)

Det finns således en presumtion mot fängelse. Det innebär helt enkelt att man i normalfallet dömer ut böter istället för fängelse. Denna presumtion kan dock brytas om man till exempel dömts flera gånger för samma brott, eller om brottet är att betrakta som extra allvarligt. 

Om domstolen emellertid kommer fram till att brottet är tillräckligt allvarligt för att det inte ska kunna stanna vid böter, kan domstolen istället välja att döma ut villkorlig dom som påföljd. (27 kap. 1 § BrB)

I en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet fann man att "den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom, nästan varannan som lagförs får denna påföljd. Fängelse är den näst vanligaste påföljden och vid brott av normalgraden är det genomsnittliga fängelsestraffet 4 månader." (BRÅ:s undersökning hittar du här)

För att sammanfatta kommer du sannolikt att dömas till villkorlig dom. Det hela beror dock mycket på omständigheterna i det enskilda fallet, vilket jag inte har tillgång till.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik NygrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”