Straffbestämmelsen om förtal tar sikte på levande människor - inte företag

FRÅGA
om jag har haft rent ut sagt ett helvete med ett företag ska bara ha försökt lura mig samt få mig att betala saker som jag inte ska osv , är det olagligt att skriva ut samt sprida rykten om att ingen bör fara till det företaget ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffrättsliga regler återfinns bl.a. i brottsbalken (BrB).

Förtalbestämmelsen tar sikte på levande människor

Den som utpekar någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter (5 kap. 1 § BrB). Denna paragraf tar sikte på ett uttalande som ska vara avsett att skada en levande människas anseende hos andra. Det innebär alltså att företag inte omfattas av bestämmelsen, det är inte straffbart att förtala ett företag enligt svensk rätt.

Det är dock möjligt att dömas för förtal om det som sägs riktas mot en eller flera personer i ett företag. I NJA 1950 s. 250 ansågs ett nedsättande uttalande om en juridisk person (ett aktiebolag) utgöra ärekränkning av en fysisk person då personens namn fanns med i bolagets namn och att det därmed fanns en stark koppling mellan bolaget och personen.

Sammanfattningsvis är det som utgångspunkt inte straffbart att förtala ett företag, uttalandet kan dock komma att omfattas av straffbestämmelsen om uppgifterna har ett nära samband med en eller flera fysiska personer på företaget.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1253)
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?

Alla besvarade frågor (96379)