Straffbart att kopiera lånad hissnyckel?

FRÅGA
På min skola har vi en hiss som endast kan användas med nyckel. Har man skadat sig kan man få låna en nyckel. Är det straffbart att kopiera denna utan skolans tillstånd? (Nyckeln är inte patenterad)
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Att endast kopiera nyckeln bör inte vara straffbart i sig. Straffbestämmelserna som jag behandlar nedan aktualiseras istället vid den tidpunkt den kopierade nyckeln börjar användas.
De eventuella straffbestämmelser som jag bedömt då kommer i fråga är framför allt olovligt brukande och olaga intrång. Bestämmelserna regleras i brottsbalken (BrB) (här).

Olovligt brukande är en straffbelagd gärning som regleras i 10:7 BrB (här). Enligt bestämmelsen är det brottsligt att bruka annans sak på ett sätt genom vilket det uppkommer skada eller olägenhet. Så skulle kunna vara fallet om personen använder hissen på ett sätt som gör att "skolan" inte har möjlighet att använda den så som de ämnar, t.ex. genom att personen uppehåller sig eller placerar egendom i hissen så att den inte kan användas, eller genom att skada den på något sätt. Att personen däremot använder hissen någon gång då och då bör dock inte utgöra en sådan olägenhet.

Även olaga intrång i BrB 4:6 st 2 (här) kan bli aktuellt. För olaga intrång döms den som intränger eller kvarstannar obehörigen på vissa, i lagen reglerade, platser. En hiss skulle kunna vara en sådan plats som omfattas av lagrummet (i NJA 1987 s 148 ansågs en trappa kunna utgöra en sådan plats, se här). Det krävs dessutom även att personen vistas på platsen obehörigen. Finns det t.ex. skyltar om att endast behöriga personer får använda hissen, samt t.ex. regler om vem eller vilka som är behöriga så skulle det kunna utgöra olaga intrång att bruka hissen.

Om någonting i mitt svar ter sig oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Skulle du ha några andra frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,


Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1205)
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

Alla besvarade frågor (94327)