Straffbart att gå mot rött?

2016-06-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Gå mot rött. Straffbart?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 2 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) (här) framgår att trafikanter ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom trafiksignaler. Denna bestämmelse omfattar även gående, vilket innebär att det är olagligt att gå mot röd signal. När det gäller gående, finns dock inget stadgande om straffansvar som är knutet till den bestämmelsen. Det innebär att en fotgängare som går mot röd signal inte kan straffas för det, trots att det är förbjudet enligt trafikförordningen.

I sammanhanget bör det dock nämnas att gående även omfattas av straffstadgandet för vårdslöshet i trafik enligt 1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (här). Enligt denna paragraf kan en trafikant dömas till dagsböter (eller fängelse i grova fall) om han eller hon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Det kan mycket väl tänkas att den som går mot röd signal döms till ansvar enligt denna bestämmelse om det därmed uppstår en farlig situation. Som sagt förutsätter dock detta att den gående i väsentlig mån har brustit i nödvändig omsorg och varsamhet. Sådant ansvar torde kunna aktualiseras endast i mindre andel av alla fall där gående trotsar trafiksignalerna.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1003)
2020-09-19 Mobil och kameraanvändning vid bilkörning
2020-09-17 Jag var osäker på hastigheten och körde förbi en fartkamera under min prövotid, vad händer nu?
2020-09-12 Kan jag bli dömd för rattfylleri?
2020-09-10 Får jag indraget körkort under prövotiden på grund av fortkörning?

Alla besvarade frågor (84253)