Straffbarhet

2020-04-24 i Påföljder
FRÅGA
Får man böter för snatteri (100sek) om man är 14?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om ansvar för olika brott finns i Brottsbalken (BrB).

I Sverige är man straffbar (även kallat straffmyndig) från 15 års ålder. Det innebär att man måste vara 15 år eller äldre för att kunna dömas till någon påföljd (något straff) för ett brott (BrB 1 kap § 6.)

Eftersom böter är en påföljd kan man inte dömas till det om man är under 15 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91309)