Straffbara förstadier till fullbordat brott

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
I vilka fall föreligger ett straffbart förstadium till fullbordat brott? tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka förstadium till fullbordat brott som är straffbart.

Fullbordat brott, de subjektiva och objektiva rekvisiten

Normalt krävs det, för att dömas till ansvar för brott, att personen i fråga gjort sig skyldig till ett fullbordat brott. Ett brott anses vara fullbordat då en gärning uppfyller samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i en gärningsbeskrivning.

De objektiva rekvisiten innebär att den handling som gärningsmannen begår måste falla in under en straffbestämmelse. För att exempelvis dömas till misshandel krävs det att gärningsmannen slagit en annan person och åsamkat denne skada.

De subjektiva rekvisiten, då det är fastställt att gärningen faller in under en straffbestämmelse, innebär att gärningsmannen i fråga måste anses ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna straffas.

Förstadier till fullbordat brott

Det är inte endast fullbordade brott som bestraffas enligt svensk lag, utan vissa förstadier till fullbordade brott är även dessa belagda med straff. Förstadierna kan delas in i två grupper: brott på verkställighetsstadiet och brott på planeringsstadiet.

Brott på verkställighetsstadiet är försök till brott.

Brott på planeringsstadiet är förberedelse eller stämpling till brott.

Regleringar kring försök, förberedelse och stämpling hittas i 23 kap. Brottsbalken. Dessa förstadium är belagda med straff. De är dock osjälvständiga brottsformer, eftersom de inte ensamt kan föranleda straffansvar. För att straffansvar ska aktualiseras krävs det att de kombineras med en straffbestämmelse i Brottsbalken eller speciallagstiftningen. Man kan alltså inte göra sig skyldigt till endast försök, förberedelse eller stämpling. Emellertid kan man göra sig skyldig till exempelvis försök till rån, förberedelse till stöld och stämpling till mord. För att brottsformerna försök, förberedelse och stämpling ska kunna kombineras med en straffbestämmelse krävs det att lagen uttryckligen anger att ett visst brott även är straffbart på förstadium. Exempelvis 3 kap. 11 § Brottsbalken där det framgår att försök, förberedelse och stämpling till mord är straffbart.

Mvh

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91260)