Straffbara brott vid försöksstadiet

2020-04-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Vilket eller vilka av följande brott är straffbart på försöksstadiet?A. SkadegörelseB. VåldtäktC. Kränkande fotograferingD. BedrägeriE. Ringa stöld
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Brotten som du frågar om regleras i brottsbalken (BrB). För att ett brott ska vara straffbart vid försök måste det vara särskilt stadgat. Om det stadgas att ansvar kan dömas för försök hänvisas det i respektive bestämmelse till brottsbalkens kapitel om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott (23 kap. BrB). I respektive bestämmelse i respektive kapitel stadgas vilka av brotten i som är straffbara vid försök.

A. Skadegörelse
Det döms till ansvar för försök till skadegörelse och grov skadegörelse (12 kap. 5 § BrB).

B. Våldtäkt
Våldtäkt är ett av brotten i kapitlet om sexualbrott som är straffbart vid försöksstadiet (6 kap. 15 § BrB).

C. Kränkande fotografering
Genom en motsatsvis läsning framgår det att försök till kränkande fotografering inte är straffbart (4 kap. 10 § BrB).

D. Bedrägeri
Avseende detta brott stadgas det att försök till bedrägeri och grovt bedrägeri döms till ansvar. Ett flertal andra brott i kapitlet är också straffbara vid försök enligt bestämmelsen (9 kap. 11 § BrB).

E. Ringa stöld
Det föreligger straffansvar vid försök till stöld och grov stöld, däremot inte vid ringa stöld. Ett flertal andra brott i kapitlet är också straffbara vid försök (8 kap. 12 § BrB).

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86558)