Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden

2020-05-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om nån anmält osanna saker om mig till soc för att hämnas. Kan soc bara gå på allt som nån säger, då kan man ju anmäla vem som helst
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över ifall inlämning av falska/fabricerade uppgifter till socialnämnden är brottsligt. I ditt fall blir både socialtjänstlagen (2001:453) och brottsbalken (1962:700) tillämplig.

Orosanmälan till socialnämnden

Orosanmälan till socialnämnden i de fall man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa regleras i 14 kap. socialtjänstlagen. I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen listas alla enskilda och myndigheter som har en skyldighet att göra en orosanmälan till socialnämnden i de fall man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Privatpersoner har ingen skyldighet men däremot bör även de göra en orosanmälan (14 kap. 1 c § socialtjänstlagen).

Vare sig det är en anställd på en förskola eller en misstänksam granne så behöver personen som gör en orosanmälan inte göra en bedömning så som en anställd på socialnämnden hade gjort. Här läggs istället vikt vid den orosanmälande personens personliga bedömning av situationen ifråga.

Straffansvar

Den som hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet (i detta fall socialnämnden) sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 7 § första stycket brottsbalken). Om vi utgår ifrån det exempel som du angav i din fråga om att någon lämnar falska uppgifter till socialnämnden i syfte för att "hämnas" är detta alltså brottsligt, eftersom den anmälande personen uppsåtligt lämnar falska uppgifter. För att straffansvar ska aktualiseras här krävs alltså att de falska uppgifterna lämnas med uppsåt. Om den anmälande personen inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms denne istället för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 7 § andra stycket brottsbalken). I detta fall krävs inte uppsåt utan enbart vårdslöshet från den anmälande personen.

Sammanfattning

Att man medvetet (ibland även vårdslöst) lämnar falska uppgifter till socialnämnden är alltså straffbart. Dock är det väldigt viktigt att ha i åtanke att personer som gör orosanmälningar till socialnämnden gör sina egna personliga bedömningar om situationer när de misstänker att ett barn far illa, och i de flesta fall leder detta inte till något straffansvar, även om socialnämnden gör en helt annan bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1234)
2021-01-24 Vilket ansvar har kommuner för snöröjning av cykelbanor
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

Alla besvarade frågor (88408)