Straffansvar för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott

2017-03-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hallå!Vet någon var jag kan läsa om, alt. vad som krävs för att gå ostraffad ur en situation där brott begåtts och man vart närvarande.Liknande det journalister går under.Låt säga att jag gör en dokumentär film om t.ex romer och de begår ett inbrott, eller om någon som säljer droger, graffiti målare etc.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott är som utgångspunkt inte straffbelagt. Det finns dock undantag från den utgångspunkten. För de brott där underlåtenhet är straffbelagd finns det utskrivet i lagtext att så är fallet, vanligtvis i slutet av respektive kapitel i brottsbalken. Du nämner inbrott som exempel, vilket rubriceras som hemfridsbrott enligt 4:6 BrB. I 4:10 BrB står det utskrivet för vilka brott i kapitel 4 som underlåtenhet är kriminaliserat. Eftersom hemfridsbrott inte är uppräknat i den paragrafen innebär det att underlåtenhet att avslöja eller förhindra hemfridsbrott inte är straffbelagt. Om det i stället gäller människorov eller något annat brott som är uppräknat i 4:10 är det straffbelagt att inte avslöja eller förhindra brottet och underlåtenheten ska då bedömas enligt 23:6 BrB.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95767)