FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott12/06/2018

Straffansvar för olovlig körning

Min svärfar har fått sitt körkort återkallat pga av konstaterad demens.

Svärmor har däremot sitt körkort kvar även om hon är lite ovan förare. Hon har kört vid flera tillfällen men nu har vi upptäckt att svärfar kör allt oftare. Barnföräldrar i närheten känner till situationen och är oroliga då han ofta även kör relativt fort.

Vi har pratat med dom om detta men det verkar inte hjälpa.

Vad händer om polisen ingriper? Riskerar svärmor att de tar hennes körkort? Blir det bara böter är jag rädd att de fortsätter eftersom pengar inte är något problem.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att köra bil utan körkort gör sig personen skyldig till olovlig körning för vilket straffet är böter, oftast 1 500 kr eller 30 dagsböter, (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Eftersom din svärfar tidigare har haft ett körkort som blivit återkallat kan han dömas till fängelse i högst sex månader. Det gäller även om brottet har skett vanemässigt eller är att anse som grovt t.ex. om han fört motorfordon efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet. Med anledning av att din svärfar vägrats körkort på grund av sin demens föreligger grund för att din svärfar döms till fängelse. För att dömas till straffpåföljd för olovlig körning förutsätter det däremot att den olovliga körningen ha skett uppsåtligen, det räcker inte med att det har skett av oaktsamhet.

Även den som tillåter någon annan som inte är berättigad att föra ett körkortspliktigt fordon döms till böter. Det innebär att din svärmor kan dömas till böter men hon kan inte få sitt eget körkort återkallat på grund av att hon tillåtet din svärfar att köra bil utan körkort (3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott).

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo