FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott23/10/2021

Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort

Hej jag var med i en trafikolycka för ett tag sen då jag råkade komma över på fel sida och krockade med mötande hon bröt foten är nu anmäld för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada vad kan det bli för straff? Kan jag mista körkortet har inte vart med om nåt förut och har haft körkort i 17 år och behöver det varje dag till och från jobbet. Också kör jag mycket lastbil på jobbet.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad straffet kan bli om du är åtalad för vårdslöshet i trafik och vållande av kroppsskada. Du vill också ha svar på om detta kan leda till att du mister ditt körkort.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB), trafikbrottslagen och körkortslagen (KörkL)

Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för vårdslöshet i trafik är dagsböter (1 § trafikbrottslagen)Straffskalan för vållande till kroppsskada är böter eller fängelse i högst 6 månader (3 kap. 8 § BrB)

Den som döms för flera brott samtidigt ådöms i regel en gemensam påföljd
Huvudregeln är att en gemensam påföljd utdöms för alla brott om en gärningsman döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § BrB). I svensk rätt gäller den så kallade asperationsprincipen, som används för att uträkna gärningsmannens straff vid flerfaldig brottslighet. Rätten ska först bedöma straffvärdet för varje enskilt brott som gärningsmannen döms för. Det högsta straffvärdet får fullt genomslag. För det näst grövsta brottet utdöms halva straffvärdet, för det tredje grövsta utdöms en fjärdedel av straffvärdet och så vidare. Med andra ord åtnjuter gärningsmannen en straffrabatt i ökande grad för varje individuellt brott.

Vårdslöshet i trafik kan leda till återkallelse av körkort
Återkallelse av körkort är en typ av körkortsingripande (5 kap. 1 § KörkL). En person som gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik kan få sitt körkort återkallat (5 kap. 3 § punkt 4 KörkL). Innan ett beslut tas om återkallelse av körkort får körkortsinnehavaren möjlighet att yttra sig. I ett yttrande kan körkortsinnehavaren förklara varför denne har behov av att behålla sitt körkort. Yttrandet beaktas när beslut ska fattas.

Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för de aktuella brotten då står åtalad för, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffets kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att straffskalan är böter respektive böter eller fängelse i max 6 månader. Förmodligen kommer böter att vara mer aktuellt än fängelse.

Vad gäller ditt körkort så finns det möjlighet att det blir återkallat om du döms för vårdslöshet i trafik. Innan ett beslut tas om återkallelse får du yttra dig om varför du har behov av att ha körkortet kvar. Exempelvis en sådan omständighet att du har behov av körkort i din tjänst kan beaktas när beslut ska fattas. Jag kan inte svara på om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte, eftersom det beslutet fattas av Transportstyrelsen. Det jag däremot kan säga är att det faktum att du har behov av ditt körkort i din tjänst kan spela roll vid Transportstyrelsens beslutsfattande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”