FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott09/11/2017

Straff vid rattfylla

Jag har blivit tagen för misstänkt rattfylla. Hade 0,43 promille, men i polisbeslutet har man "kryssat i" en ruta där det står ungefär; Kan antas ha kört fordonet med 0,10 milligram per liter luft. Förstår inte riktigt vad man menar. Polisen tog mig inte körandes utan ett vittne uppgav att jag kört en sträcka på c:a 800 meter till en affär, vittnet hade då redan ringt polisen och höll mig kvar tills polisen anlände. Jag erkände att jag druckit ett par öl. Sedan har jag yttrat mig till Transportstyrelsen och bl. a. angett att jag aldrig är straffad, ej har alkoholproblem eller har någon trafikförseelser mm. Vad kan straffet bli ifrån dom? Tingsrätten har redan gett mig böter på 6000kr. Mkt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående det första du nämner som står i polisbeslutet så betyder det helt enkelt att du kan antagits ha framfört fordonet onykter. Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet.

I 4§ 1st Lag om straff för vissa trafikbrott stadgas att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Denna bestämmelse gäller även om du blir tagen med en promillenivå som överstiger gränsvärdet efter färden. Eftersom du hade 0,43 i promille så kan du inte bli dömd till grovt rattfylleri eftersom detta, enligt 4a§ 1 punkten i Lag om straff för vissa trafikbrott, kräver att promillenivån överstiger 1,0.

Den som döms för rattfylleri får normalt även sitt körkort återkallat. Detta regleras i Körkortslagen 5 kap 3§ och sker i ett separat administrativt förfarande där Transportstyrelsen är beslutande myndighet. Enligt 5 kap 6§ i Körkortslagen så stadgas att vid återkallelse fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Med spärrtid avses den tid körkortet är återkallat.

Av frågan förstår jag det som att du redan blivit dömd till böter och därför kan inte fängelse bli aktuellt. Normalt sett bör även ditt körkort bli återkallat. Då bestäms även en spärrtid, bland omständigheter som påverkar spärrtidens längd kan nämnas behovet av körkort, hur lång tid som förflutit från brottet till körkortsgripandet samt tidigare körkortsingripande.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-JohnsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”