Straff vid olovlig körning

2019-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag undrar hur långt straff kan man få om man åkt på ca 12 olovliga körningar på 2 års period
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om straff vid olovlig körning. Enligt Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott § 3 gäller följande:

§ 3 För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

Detta innebär att du kan få körkortet återkallat vid upprepade överträdelser, och om detta anses grovt kan då dömas till fängelse i högst 6 månader, du kan också enligt 3 § 2 stycket bli dömd till böter.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (811)
2020-11-26 Kan jag ta nytt körkort i Tyskland om mitt svenska körkort är återkallat?
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

Alla besvarade frågor (86687)