straff vid innehav av olagliga smällare

2020-09-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag har innehavt olagliga smällare och sålt olagliga smällare vad är påföljden om man får en polisanmälan? Jag är 15 år. Den som köpt olagliga smällare till mig vad får den för straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt beror svaret på din fråga på vad det är för smällare man pratar om. I Sverige är det olagligt att inneha och sälja vissa typer av smällare. Smällare får inte användas utan polisens tillstånd, om det inte är riskfritt (3 kap. 7§ ordningslagen). Straffet för användning av smällare är penningböter (3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen). Beloppet är ett engångsbelopp på mellan 200-4000 kr (25 kap. 3§ brottsbalken). Det finns också lokala föreskrifter om användning av smällare, som beror på var i landet man bor. Om polisen anträffar dig med olagliga smällare, kan de beslagta dem och förstöra dem (31§ lag om brandfarliga och explosiva varor).

Försäljning av smällare kan också vara olagligt. Man får inte heller överlåta explosiva varor till någon som inte har rätt att hantera dem, exempelvis ungdomar under 18 år (15§ lag om brandfarliga och explosiva varor). Straffet för detta är också böter som ovan, eller fängelse högst ett år om man brutit mot krav på aktsamhet vid hanteringen (28§ lag om brandfarliga och explosiva varor).

Då jag inte mer ingående vet vad det är för smällare du hänvisar till, kan jag inte ge ett mer specifikt svar än detta. Men om det rör sig om ganska så ordinära och små smällare skulle jag säga att det sannolikt ligger på bötesnivå med anledning av din unga ålder.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91353)