FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/01/2019

Straff och spärrtid vid olovlig körning

Vad är straffet för olovlig körning? Hur länge måste man vänta för att ta nytt körkort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff för olovlig körning

Den som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet för olovlig körning är böter vilket i det här fallet innebär dagsböter. Antalet dagsböter som döms ut kan vara mellan 30 och 150. I de fall jag tittat på av olovlig körning är det vanligt att ett lägre antal dagsböter döms ut, exempelvis 40 dagsböter.

Straff för grov olovlig körning

Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är max sex månaders fängelse. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Det bör dock nämnas att det vanligaste straffet för grov olovlig körning är dagsböter, men istället ett högre antal dagsböter än vid olovlig körning. För att faktiskt dömas till fängelse krävs vanligtvis en hel del försvårande omständigheter, som att man dömts för olovlig körning ett antal gånger tidigare. Det fängelsestraff som då döms ut är dessutom ofta lägre, exempelvis en månad.

Spärrtid för att ta körkort

Om man efter att ha begått brottet olovlig körning ansöker om körkortstillstånd kommer med största sannolikhet en så kallad spärrtid meddelas. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. I de fall jag tittat på kan en vanlig spärrtid för olovlig körning vara sex månader, men den kan naturligtvis variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo