Straff för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

2021-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Om en 17 åring blir dömd för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada två gånger inom ett år, vad blir straffet då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Tillämpliga lagar till din fråga är främst Brottsbalken (BrB) samt Lag om straff för vissa trafikbrott.

Brottet vårdslöshet i trafik kan man dömas till om man som vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs i trafiken. Påföljden för vårdslöshet i trafiken av normalgraden är dagsböter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om grov vårdslöshet i trafiken (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott).

Brottet vållande till kroppsskada kan man dömas till om man av oaktsamhet orsakar en annan person en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i sex månader (3 kap. 8 § Brb).

När domstolen ska besluta om påföljd för brotten görs en samlad bedömning, och man beaktar alla omständigheter. En sak som beaktas är den tilltalades ålder, i detta fall är personen 17 år, därmed straffmyndig (1 kap. 6 § Brb). Men, eftersom personen inte är myndig än och fortfarande räknas som ung, så ges oftast lindrigare påföljd. Det finns en huvudregel att fängelse inte ska delas ut som påföljd om personen var under 18 år då brottet begicks (30 kap. 5 § Brb). Fängelse får endast bestämmas om det finns synnerliga skäl. Fängelse lär troligtvis inte bli aktuellt här.

För ungdomar så finns det även en straffrabatt, vilket innebär att domstolen ska beakta personens ungdom vid straffmätning. Detta gäller personer som är under 21 år då gärningen begicks (29 kap. 7 § Brb). Domstolen får och brukar därmed av denna anledning döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

Vid straffbedömningen tittar domstolen även på olika förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap 2 - 3 § BrB). En försvårande omständighet kan vara att den tilltalade i detta fall har begått liknande brott upprepade gånger, samt under kort tid (29 kap. 4 § Brb).

Det är således många omständigheter som beaktas vid denna bedömning. Det är svårt för mig att göra denna avvägning och bedömning med så lite information. Men troligen kommer det resultera i en påföljd med dagsböter.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96521)