Straff för vårdslöshet i trafik

2017-06-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Drog en husvagn med 7st i med min a-traktor, blev anmäld för vårdslöshet i trafik? Vad kan straffet bli
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Brottet vårdslöshet i trafik regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. I första paragrafen kan man läsa att om man döms för brottet vårdslöshet i trafik så får man betala dagsböter, se här. Hur stor bötern kommer att bli beror på två olika saker. För det första bedöms antalet dagsböter utifrån hur strängt domstolen ser på brottet och för det andra så bedöms storleken på själva dagsböterna utifrån dina ekonomiska förhållanden. Det minsta beloppet när det gäller dagsböter är dock ett bötesbelopp på 750 kronor (detta regleras i 25 kapitlet 2 paragrafen brottsbalken, här).

Således är det böter som gäller som straff för brottet vårdslöshet i trafik. Hur stor böter det kommer att handla om beror på hur domstolen bedömer frågan men dagsböter får inte gå under 750 kronor.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?