Straff för utebliven betalning av hotell

FRÅGA
HejKan man fåfängelse eller böter för att man blivit anklagad att inte betalat en hotellnatt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag förtydliga att det krävs en dom från en domstol för att man ska kunna bli dömd för ett straff som man har begått. Det räcker alltså inte med en anklagelse av brott.

När man inte betalar för en hotellnatt, utan tar en så kallad springnota gör man sig skyldig till bedrägligt beteende enligt 9:2 brottsbalken. Detta gäller dock inte om gärningsmannen endast har glömt att betala, alltså att gärningsmannen saknar uppsåt. Då blir gärningsmannen endast betalningsskyldig men kan inte dömas till ansvar.

Om man blir dömd för bedrägligt beteende kan man få antingen böter eller fängelse i högst 6 månader.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om något är oklart eller du har andra frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88158)