Straff för ungdom som kört narkotikapåverkad

2021-03-28 i Påföljder
FRÅGA
Tjena är en 17 åring blev tagen i en mopedbil jag ej har körkort till medans jag var full o narkotika påverkad. mopedbilen stank hasch för ägaren utav den hade rökt en vecka tidigare. Jag själv brukar röka då och då men hade inte gjort det den fredagen men hade däremot gjort det på torsdagen innan och tagit lite kokain. Polisen kom till platsen men då befann jag mig ej i bilen. Undrar lite vad jag ska räkna med för straff kring det här. Kan jag åka fast för narkotika påverkan under körning också med tanke på att jag lämnade ett blodprov? Enligt mig så borde jag dömas för rattfylleri och olovlig körning. Men får se vad som händer. Men tillbaka till den riktiga saken vad kan jag få för straff hade gärna velat velat haft ett enkelt svar längst nere i texten men jättegärna en förklaring för allting också. Tack för hjälpen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har blivit tagen av polisen påverkad av alkohol och narkotika, framförande ett fordon du inte har tillstånd att framföra.

Vad kan du bli dömd för?

Olovlig körning: Att framföra ett körkortspliktigt fordon utan att ha tillstånd utgör brottet olovlig körning (3§ trafikbrottslagen). Om det inte är första gången du blir tagen för olovlig körning, kan du riskera att bli dömd för grov olovlig körning istället Detta förutsätter att det var du som körde bilen, och att polisen kan bevisa det. Om polisen inte sett dig köra, kan det bli svårt att bevisa att du framfört bilen, om det inte finns vittnesuppgifter eller liknande som styrker detta.

Rattfylleri: Om du framfört ett fordon påverkad av alkohol, krävs det att du i ditt blodprov uppvisar påverkan till minst 0,2 promille i blodet (4§ trafikbrottslagen) Då kan man dömas för rattfylleri. Uppvisar du istället över 1,0 promille i blodet, kan du dömas för grovt rattfylleri. Men även om alkoholen inte når upp till gränsen, så är det också olagligt att framföra fordon påverkad av narkotika. Om blodprovet visar att du har narkotika i blodet, döms du också för rattfylleri. För narkotikapåverkan finns det dock ingen gräns, utan allt utslag på blodprovet är brottsligt. Narkotika kan stanna i blodet en tid efter bruket, vilket innebär att det är brottsligt så länge blodprovet ger utslag. Du måste alltså inte ha rökt eller intagit narkotikan samma dag som du blir stoppad, för att dömas för rattfylleri.

Om du är påverkad av alkohol och narkotika döms du dock inte för två rattfyllerier, utan endast för ett. För att dömas för rattfylleri förutsätts dock att du, precis som med olovlig körning, framfört fordonet och att detta kan bevisas.

Ringa narkotikabrott: att bruka narkotikaklassade medel, så som cannabis eller kokain, utgör brottet ringa narkotikabrott (2§ narkotikastrafflagen). Detta är ett brott vid själva intagandet, inte att vara narkotikapåverkad i sig. Dock antyder ju ett positivt blodprov att du intagit narkotikan. Detta är ett brott oavsett om du kört mopedbilen eller inte.

Du kan alltså dömas för dels olovlig körning/grov olovlig körning och rattfylleri/grovt rattfylleri, om polisen kan bevisa att du kört mopedbilen. Dels kan du dömas för ringa narkotikabrott om ditt blodprov visar att du har narkotikaklassade medel i blodet. Detta samtidigt och utöver att du kört bilen.

Vad kan du få för straff?

Det sker olika bedömningar beroende om man är vuxen eller yngre än 18 år. Straffskalorna jag tar upp är utifrån att en vuxen person begått brottet. Jag kommer sen berätta hur bedömningen görs om man är under 18 år.

Olovlig körning av normalgraden ger böter, och grov olovlig körning ger böter eller fängelse högst sex månader (3§ trafikbrottslagen).

Rattfylleri av normalgraden ger böter eller fängelse högst sex månader, och grovt rattfylleri ger fängelse högst 2 år (4, 4a§ trafikbrottslagen).

Ringa narkotikabrott ger böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen).

Var på dessa skalor man hamnar påverkas av brottets allvar, straffvärdet i sig och om man tidigare har gjort sig skyldig till brott.

För ungdomar får man en så kallad ungdomsrabatt. Beroende på vilka av ovan brott du riskerar att bli dömd för, och i vilken kombination medvarandra, görs bedömningen olika. Jag kommer utgå från att du körde mopedbilen, och inte dömts för olovlig körning tidigare.

Straffvärdet för dessa brott för en vuxen person ligger oftast på bötesnivå, det kommer inte upp på fängelsenivå om brotten inte utgör de grova versionerna. Grovt rattfylleri har väldigt starkt så kallat artvärde, vilket innebär att det är stark presumtion för fängelse. Och vid grov olovlig körning får man oftast fängelse vid den femte olovliga körningen inom två år. Om det inte är så för dig, skulle jag säga att du sannolikt hamnar på bötesnivå.

Då du dessutom är under 18 år, lär en ungdomsrabatt göra att du hamnar på låg bötesnivå ändå.

Val av påföljd

Efter att man konstaterat vilken nivå man hamnar på, ska man sen välja påföljden för brottet. Då du är ungdom finns det specifika ungdomspåföljder som kan dömas ut stället för de vanliga vuxenpåföljderna. De mest aktuella påföljderna för dig skulle jag säga är böter, ungdomstjänst eller ungdomsvård, beroende på vilka av ovan brott du skulle dömas för.

Jag skulle säga att ungdomstjänst är den vanligaste påföljden för denna typ av brott. Ungdomstjänst ska dömas ut om det är tillräckligt ingripande, och ska oftast väljas framför böter (32 kap. 2§ brottsbalken). Ungdomstjänst innebär att man utför oavlönat arbete under ex antal timmar i veckan.

Ungdomsvård är oftast en strängare påföljd, och är en planerad åtgärd tillsammans med socialtjänsten och döms endast ut om det finns ett särskilt behov av det. Det kan innefatta samtal, en vårdplan och liknande (32 kap. 1§ brottsbalken). Jag tror inte att något av dessa brott skulle leda till ungdomsvård.

Böter utgörs av två delar, en del som baseras på din inkomst och person, till en summa mellan 50-1000 kr, och en del som baseras på brottets allvar, till en summa mellan 30-150 st (25 kap. 2§ brottsbalken). Dessa två summer multipliceras då med varandra för att få det totala värdet. Jag ska demonstrera detta med ett exempel.

Om du döms för ringa narkotikabrott, utgör antalet böter 30 st (det lägsta). Utifrån din ekonomiska situation, förutsatt att du inte tjänar så mycket pengar, skulle du få det lägsta beloppet, alltså 50 kr. Det totala värdet blir då 30 x 50 = 1500 kr. Detta är väldigt vanligt att ringa narkotikabrott hamnar på denna nivå, speciellt bland ungdomar som oftast inte har så stor inkomst.

Sammanfattningsvis

Som du kanske förstått är det svårt för mig att säga vad du kommer dömas för, då inte alla omständigheter framgår av din fråga. Men om du kört mopedbilen, är det sannolikt att du döms för olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Den mest sannolika påföljden för dessa tre brott är för en ungdom böter eller ungdomstjänst. Ungdomstjänst ska som utgångspunkt väljas före böter.

Om du skulle dömas för grovt rattfylleri och grov olovlig körning, blir straffvärdet högre och för en vuxen person hade denne fått fängelse. Dock skulle en 17-åring inte få fängelse, utan det är istället sannolikt att en ungdomstjänst alternativt ungdomsvård istället dömts ut.

Sammantaget är det svårt att säga mer exakt vilket straff du kommer få, då det beror på vilka brott och i vilken nivå brottet hamnar på (grovt eller normalgrad). Men du lär få antingen böter eller en av ungdomspåföljderna ovan.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96421)