Straff för ringa stöld om man är under 21 år

2021-07-16 i Påföljder
FRÅGA
Jag är 18 år och begick snatteri på ett Ica Maxi för första gången och blev tagen. Värdet på stöldgodset var 350kr och jag betalade sedan för all varor. Vad kommer mitt straff att bli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.

Vilket brott är aktuellt?

Att stjäla varor från en butik gör att stöld blir aktuellt. För detta krävs det att du har haft uppsåt att stjäla varorna, det vill säga att du ska ha velat ta varorna utan att betala (8 kap. 1 § BrB). Eftersom värdet på varorna är under 1250 kr så kommer brottet rubriceras som ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB och NJA 2019 s. 951).

Vad kommer det bli för straff?

Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Eftersom du är under 21 år så kommer din ålder särskilt beaktas vid valet av påföljd och domstolen kan då döma ut ett lindrigare straff (29 kap. 7 § BrB). Det är inte sannolikt att du skulle få fängelse eftersom du är under 21 år (30 kap. 5 § 2 st. BrB). Det mest troliga är därmed att du kommer dömas till böter. Hur stora böter du kommer få är svårt att svara på eftersom det bedöms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och din ålder.

Du kommer även att få en prick i belastningsregistret. Eftersom du sannolikt kommer dömas till böter så kommer pricken i belastningsregistret finnas kvar i fem år (17 § 9 p. lagen om belastningsregister).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96553)