Straff för rattfylleri

2020-02-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag blev stoppad nyligen för rattfylleri med 0,17 i utblås, blodprov togs samtidigt dock inget pissprov. Erkände rattfylleriet direkt på stationen men nekade för drograttfylleri.I efterhand så har jag kommit på att spår av narkotika kommer visas antagligen på blodprovet från dagen innan händelsen. Aldrig fått en bot på mitt körkort under mina 7 år jag haft det. Så vad tror ni jag väntar för straff tack vare denna incident?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Olika former av brott i trafiken behandlas i lag om straff för vissa trafikbrott - trafikbrottslagen (TBL).

Jag saknar tillräckliga uppgifter för att kunna ge dig en bedömning av vad du kan vänta dig för straff mer specifikt, men här följer lite riktlinjer för vad som gäller för rattfylleri och aktuella påföljder:

Rattfylleri
Om du kör ett motordrivet fordon efter att du har druckit alkohol och det under eller efter färden visar sig att du har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften kan du dömas för rattfylleri. Eftersom du har haft 0,17 milligram i ditt utblås har du alltså gjort dig skyldig för rattfylleri, precis som du har erkänt.

Detsamma gäller om du har intagit narkotika i sådan mängd att det finns kvar narkotiskt ämne i blodet under eller efter färden. Straffet är då antingen böter eller fängelse upp till sex månader, 4 § TBL.

Med andra ord riskerar du böter eller fängelse upp till sex månader. Om det framkommer att det även funnits spår av narkotika i ditt blod under färden är det omständigheter som talar i försvårande riktning vad gäller utdömande av ditt straff. Man beaktar även de riskerna som uppstått i förhållande till trafiksäkerheten i bedömningen av påföljden.

Grovt rattfylleri
Beroende på vilken alkoholkoncentration som kan uppmätas hos dig riskerar du att dömas för grovt rattfylleri. Då kan det bli aktuellt med fängelsestraff i upp till två år. Gränsen för att alkoholkoncentrationen ska leda till att brottet anses vara grovt är antingen minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften.

I ditt fall uppnår du inte gränserna för mängden alkoholkoncentration, men i bedömningen av grovt rattfylleri beaktas även om du i övrigt har varit avsevärt påverkad av alkohol eller andra medel och om ditt sätt att framföra fordringen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten, 4 a § TBL.

I fall av grovt rattfylleri råder en presumtion om fängelse, och fängelsestraffet kan uppgå till högst två år.

Återkallande av körkort
Du kan även vänta dig att ditt körkort kan komma att återkallas på grund av rattfylleri, 5 kap. 3 § Körkortslagen. Vanligen sätts en spärrtid och under denna spärrtid får ett nytt körkort inte utfärdas. Normalt är spärrtiden minst en månad och högst tre år. Skulle det vara så att du döms för grovt rattfylleri är spärrtiden för körkortet dock minst ett år, 5 kap. 6 § Körkortslagen.

Trafikbrott är med andra ord något som man ser väldigt allvarligt på. För din egen och andras säkerhet, ta det försiktigt i trafiken och kör aldrig under påverkan av alkohol eller narkotika.

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll