Straff för olovlig körning och en trafikolycka?

2019-02-14 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vad är straffet om man kör utan körkort och det blir en singel trafikolycka. ?
SVAR

Hej, jätteroligt att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga går att finna i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL).

Olovlig körning

Att köra ett fordon utan att ha rätt till det, d.v.s. utan att ha körkort kallas för "olovlig körning" och detta kan man få böter för enligt TBL 3 §. Det kan variera hur mycket böter man behöver betala beroende på hur grovt brottet anses vara. Bötesbeloppet bestäms utifrån personens inkomst och ekonomiska situation men det brukar ligga runt 30 till 150 dagsböter.

Ifall brottet anses vara särskilt grovt kan personen även dömas till fängelse i högst sex månader. Detta kan vara till exempel att personen tidigare har fått sitt körkort återkallat, har kört olovligen upprepade gånger under en längre tid eller liknande.

Olovlig körning kan också innebära att det blir ett uppskjutet körkortstillstånd eller att ditt nuvarande körkortstillstånd återkallas. Detta eftersom att tillståndet endast ska ges till de som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden kan anses vara lämplig. Man förväntar sig av den som har tillståndet att personen kommer respektera trafikreglerna och visa ansvar och omdöme i trafiken (Körkortslagen 3 kap 2 §). Om en person kör olovligen så har man inte respekterat trafikreglerna och kan därför behöva vänta längre med att kunna ta sitt körkort. Spärrtiden kan bestämmas allt från en månad till tre år.

Trafikolycka

Om man hamnar i en trafikolycka kan man göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik, TBL 1 §. Det innebär att du som trafikant har tagit en medveten risk i trafiken vilket har orsakat olyckan. Detta kan vara exempelvis att man bryter mot trafikregler, kör mot rött ljus, fortkörningar, att man kör när man är trött eller påverkade eller annat risktagande. Även här är påföljden dagsböter. Ifall man bedömer att brottet är grovt, t.ex. på grund av att man har betett sig mycket farligt i trafiken och varit likgiltig inför det att andra människor kan skadas, kan man bli dömd för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Både olovlig körning och en singel trafikolycka?

Eftersom att man har kört bil utan att vara berättigad till det, kan man anses varit vårdslös i trafiken då man kanske inte kan alla trafikregler eller är en tillräckligt skicklig förare (även om det var en olyckshändelse). Jag kan inte svara på vad det blir för straff men troligtvis blir man dömd för båda brotten och får betala ett högre belopp dagsböter. Det är dock rätten som avgör vad det kan bli för straff och det bedöms utifrån omständigheterna och hur allvarligt man ser på det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är det bara att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (604)
2019-08-23 Från när räknas spärrtiden vid återkallelse av körkort?
2019-08-22 Får man köra i Sverige med ett utländskt körkort? i så fall, hur länge?
2019-08-19 Drar transportstyrelsen in körkortet eller får man en varning och böter?
2019-08-05 Får man köra moped klass I om man har B-körkort?

Alla besvarade frågor (72228)