Straff för olaga hot

FRÅGA
Hej min man väntar domstol för olaga hot.Vad ska domstol bestäma fängelse eler han måste betala
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Olaga hot innebär ett hot om en brottslig gärning mot någon annan. Det krävs att hotet har framstått som allvarligt menat. Du hittar regeln om olaga hot i 4 kap. 5 § Brottsbalken, se: här

Straffet för olaga hot är antingen fängelse upp till ett år eller böter. Rör det sig om grovt olaga hot är straffet som lägst sex månaders fängelse och upp till maximala fyra års fängelse. Det är omöjligt för mig att svara på vilket straff din man kommer få, men jag kan gå igenom några faktorer som spelar roll för bedömningen av straffet.

Först och främst kan det sägas att straffet naturligtvis beror på hur hotet har framförts och vem det har framförts emot. Om hotet har inkluderat vapen är detta värre. Om hotet har framförts mot en person i särskilt utsatt ställning anses detta också värre. Om hotet till exempel varit att en skarpladdad pistol riktats mot huvudet på en annan person räknas detta som grovt olaga hot. Olaga hot kan även förekomma på sociala medier där någon exempelvis kan dödshota en annan person. Ett sådant fall är normalt sett mycket lindrigare och kan ofta ge böter. Men det går inte att säga något mer bestämt i detta läge. Det finns en stor variation på hur olaga hot ser ut och därför även stor olikhet vad gäller straffen. Om din man är straffad tidigare kan detta spela roll i bedömningen och i så fall påverka negativt. Jag hoppas att svaret ändå var till viss hjälp för dig!

Med vänlig hälsning

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1088)
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?
2020-12-31 Olaga hot enligt 4:5 BrB
2020-12-29 Är det brottsligt att uppge någon annans personnummer?

Alla besvarade frågor (88087)